Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

ORARUL ORELOR

Învățământ cu normă întreagă

Ciclu 1 (licență)

Ciclu 2 (magistratură)

Studii extramurale

Ciclu 1 (licență)

Ciclu 2 (magistratură)

ORARUL SESIUNILOR DE EXAMEN

ORARUL EXAMENELOR DE STAT PENTRU STUDENȚII CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, CICLUL I ȘI II DE STUDIU (26.05.2021-11.06.2021)DESFĂȘURAREA UNEI SESIUNI DE EXAMINARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PENTRU STUDENȚII EXTRAMURALI (ZEF-17, ZBU-17, ZEUP-17, 31.05.2021-11.06.2021 DESFĂȘURAREA UNEI SESIUNI DE EXAMINARE LA DISTANȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PENTRU STUDENȚII DIN ANUL 1 DIN CICLUL II DE STUDII, EDUCAȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ (MEN-20, MEF-20, MDI-20, MEFR-20, 24.05.2021-11.06.2021)DESFĂȘURAREA UNEI SESIUNI DE EXAMINARE LA DISTANȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PENTRU STUDENȚII DIN ANUL 1 SI 2, EDUCAȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ (EUP-20, EBU-20, ETU-20, IM-20, EUP-19, EF-19, I-19, 24.05.2021-17.06.2021)DESFĂȘURAREA UNEI SESIUNI DE EXAMINARE DE VARĂ LA DISTANȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 PENTRU STUDENȚII DIN ANUL III DIN GRUPURILE EUP-18 ȘI ETU-18 ÎN PERIOADA 09.03.2021 - 19.03.2021DESFĂȘURAREA UNEI SESIUNI DE EXAMINARE DE VARĂ LA DISTANȚĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 PENTRU STUDENȚII DIN ANUL III DIN GRUPURILE EBU-18 ȘI EF-18 ÎN PERIOADA 10.03.2021 - 13.03.2021DESFĂȘURAREA UNEI SESIUNI DE EXAMINARE DE PRIMĂVARĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 PENTRU STUDENȚII DIN ANUL IV, STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ.ORARUL PENTRU RELUAREA SESIUNII DE EXAMINARE DE IARNĂ PENTRU CICLURILE DE STUDIU I ȘI II DIN 1 FEBRUARIE PÂNĂ ÎN 16 FEBRUARIE 2021ORARUL SESIUNII DE EXAMINARE DE IARNA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 PENTRU STUDENȚII DIN ANII I-III, STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, DE LA DISTANTAORARUL SESIUNII DE EXAMINARE DE IARNA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 PENTRU STUDENȚII DE ANUL II DIN CICLUL 2 (MAGISTRATURA), STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, DE LA DISTANTAORARUL SESIUNII DE EXAMINARE DE IARNA LA DISTANTA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021ORARUL DE PROTECȚIE A DISERTATELOR DE MAGISTRATURA PENTRU GRUPA ZMDM-18

Очная форма обучения

1 Цикл (Лиценциатура)

2 Цикл (Магистратура)

Заочная форма обучения

1 Цикл (Лиценциатура)

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ

Очная форма обучения

1 Цикл (Лиценциатура)

2 Цикл (Магистратура)

Заочная форма обучения

1 Цикл (Лиценциатура)

2 Цикл (Магистратура)

Военная кафедра

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ

РАСПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ, 1 И 2 ЦИКЛА ОБУЧЕНИЯ (28.05.2021-21.06.2021)ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ III КУРСА ЮПУ-18 (06.04.2021-04.06.2021) И IV-ГО КУРСА Ю-17 (09.04.2021-28.05.2021)ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ I-IV КУРСА, ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (17.04.2021-28.05.2021)РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ I-III КУРСА, I ЦИКЛА (ЛИЦЕНЦИАТУРА) ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДАПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ II ЦИКЛА (МАГИСТРАТУРА) ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯРАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ I ЦИКЛА (ЛИЦЕНЦИАТУРА) ДИСТАНЦИОННО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДАРАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ II ЦИКЛА (МАГИСТРАТУРА) ДИСТАНЦИОННО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДАРАСПИСАНИЕ ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Orarul cursurilor de pregătire pentru pregătirea avansată a personalului didactic
(Ediția 2020-2021)