Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO


Sofia SULAC
Prorector pentru Științe și Relații Internaționale
Doctor, conferențiar universitar.

Programul Erasmus+

UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT

MOBILITATEA PROFESORILOR ERASMUS+

CRITERII DE EVALUARE

(Doctor-habilitat, doctor conf.univ., doctor în științe, prof.univ)

1. Nivelul de cunoaștere a limbii străine: este necesar de prezentat un certificat de competență lingvistică obținut în urma unui examen aprobat sau un interviu de evaluare a competențelor lingvistice. (până la 40 de puncte)

2. Sporul de vechime / experiență profesională: Se vor lua în considerare anii de experiență într-o instituție de învățământ superior. Experiență profesională. (până la 10 puncte)
peste 20 de ani 10 puncte
15 - 19 ani 8 puncte
10 - 14 ani 6 puncte
5 - 9 ani 4 puncte
0 - 4 ani 2 puncte

3. Diplomă: până la 10 puncte
Doctor - habilitat: 10 puncte
Doctor în științe: 6 puncte
confirențiar universitar: 8 puncte
profesor univ.: 4 puncte

4. Evaluarea acordurilor bilaterale: persoane care încheie acorduri bilaterale sau sunt intermediari.
10 puncte pentru 1 acord,
15 puncte pentru 2 acorduri,
20 de puncte pentru 3 sau mai multe acorduri. (max. 20 de puncte).
Mențiune: Este necesar să se demonstreze caracterul durabil al acordului, iar acordul în cauză trebuie să fi fost încheiat până la data depunerii cererii specificate în anunț.

5. Candidații cu deficiențe fizice primesc un punctaj suplimentar de +10 puncte.

6.
Angajații care au susținut cursuri studenților care au sosit anterior în cadrul programului de studii Erasmus+ cu un an înainte de perioada de înscriere, care au consiliat și au supravegheat și studenții care au intrat în programul de stagiu, vor primi suplimentar:

+5 puncte pentru 2 studenți
+10 puncte pentru 3 sau mai mulți studenți. (max. 10 puncte)

7
. Pentru a acorda prioritate celor care nu au participat anterior la programul Erasmus+, punctajul total va fi redus pentru un candidat care a participat anterior la programe de mobilitate (de predare și învățare).

20 de puncte dacă a ajutat acum 1 an;
10 puncte dacă a ajutat acum 2 ani;
Se vor deduce 5 puncte dacă a fost acum 3 ani.
Mențiune: nu se vor scădea puncte în cazul în care cooperarea a avut succes timp de 4 ani sau mai mult.

8.
În cazul în care personalul/beneficiarii eligibili nu se retrag din program într-o anumită perioadă de timp și cauzează indisponibilitatea programului de mobilitate, se vor scădea
15 puncte din total, în cazul în care se aplică în perioada următoare.
Notă: Evaluarea se va face prin adăugarea de puncte în funcție de criteriile de mai sus. Numărul specificat de puncte va fi dedus de la acei candidați care au beneficiat anterior de program și nu s-au retras la timp.
Mențiune: Rotația se va face de la candidatul cu cel mai mare punctaj la candidatul cu cel mai mic punctaj ca primar și alternant.

Țările partenere

Image
Image
Image
Image