Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Sofia SULAC
Prorector pentru Științe și Relații Internaționale
Doctor, conferențiar universitar

Programul Erasmus+

UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT

MOBILITATEA STUDENȚILOR ȘI STAGIILE DE PRACTICĂ ERASMUS+

CRITERII DE EVALUARE

(Licență-Master)
Condiții generale
 1. Studentul trebuie să fie cu normă întreagă înscris la un program din cadrul Universității de Stat din Comrat.
 2. Studenții aflați în perioada de pregătire nu se pot înscrie la acest program. Studenții de la masterat nu vor putea participa la cursurile universitare, deoarece aceștia nu frecventează cursurile în timp ce lucrează la teza de masterat. Din acest motiv, studenții eligibili trebuie să poarte corespondența necesară cu coordonatorul Biroului de Relații Internaționale al Universității Erasmus+ în care doresc să studieze și să se asigure că acesta este de acord să predea un curs de proiect de cercetare echivalent cu 30 de credite ECTS. Instituția în care va avea loc stagiul de practică trebuie să aibă legătură cu domeniul de studiu al studentului. Deoarece găsirea unei instituții de practică este un proces care necesită mult timp, studenții ar trebui să înceapă încercările de a găsi un loc de practică într-un interval de timp scurt, iar responsabilitatea în această privință le revine chiar studenților.
 3. Pentru a se înscrie, media generală a studenților trebuie să fie de 6.00/10.00, iar pentru studenții de la masterat minimul este de 7.00/10.00.
 4. În cazul în care studenții care au obținut un punctaj de cel puțin 60 la examenele de limba  engleză (echivalentul unui punctaj la examene precum TOEFL) prezintă un document, punctajul obținut pe document va fi considerat ca fiind un punctaj la limba străină.
 5. Studenții care nu au un certificat de lingvistică trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte la examenul de limbă străină Erasmus+, care va fi organizat la Universitatea de Stat din Comrat. Dintre candidații care se înscriu la examen, studenții de la Facultatea de Limba și literatura engleză și de predare a limbii engleze trebuie să obțină cel puțin 75 de puncte la examenul de limbă străină.
 6. Notele obținute de studenții care au promovat examenul Erasmus+ de limbă străină la Universitatea de Stat din Comrat și care au trecut cu succes examenul scris de mai sus sunt valabile timp de doi (2) ani.
 7. Proba orală a interviului se va aplica candidaților care îndeplinesc condițiile necesare și se înscriu la programul de mobilitate Erasmus+ pentru studii sau stagii. Competențele lingvistice se calculează prin promovarea unui examen scris în proporție de 75% și a unui examen oral în proporție de 25%. Studenții care trec interviul oral Erasmus+ sub nivelul B1 vor fi considerați că au eșuat examenul.
Evaluare
 1. Criteriile de evaluare și punctajele ponderate utilizate pentru evaluarea cererilor sunt următoarele:
 • Rata de reușită: 50%
 • Scor lingvistic Erasmus+: 50%.
 1. La calcularea sumei punctelor pentru performanțele academice și lingvistice ale studenților care au beneficiat de mobilitate Erasmus+ pentru studenți și stagiari la același nivel de educație, se aplică o reducere de 10 puncte pentru fiecare acțiune utilizată anterior (fără a se face distincție între educație și stagiu). Reducerea de 10 puncte se va aplica din punctajul total al studenților care s-au înscris anterior la examen și care nu s-au retras la timp.
 2. Elevii cu dizabilități fizice vor primi +10 puncte în plus față de punctajul total general (cu condiția ca dizabilitatea lor să fie justificată).
 3. În cazul în care un student eligibil pentru a beneficia de program nu se retrage într-o anumită perioadă și are ca rezultat neutilizarea mobilității, se vor scădea 15 puncte din punctajul total dacă studentul aplică în următoarea perioadă de aplicare.
 4. Evaluarea se va face prin însumarea punctelor în funcție de criteriile de mai sus. Numărul specificat de puncte va fi dedus de la un student care a folosit programul anterior și nu s-a retras la timp.
Mențiune: Se va face o rotație de la candidatul cu cel mai mare punctaj la candidatul cu cel mai mic punctaj ca primar și suplinitor.

Țările partenere

Image
Image
Image
Image