Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 05 Iunie 2024 21:47

ÎN CADRUL PROIECTULUI UPGRADE A AVUT LOC O VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918”

În perioada 27-31 mai, în cadrul proiectului UPGRADE – “Enhancing Graduates’ Employability Tracking in Moldova” (ref. No. 101129166) a avut loc o vizită de studiu la Universitatea “1 Decembrie 1918” (Alba Iulia, România).
Universitatea de Stat din Comrat a fost reprezentată de coordonatorul de proiect Tatiana Racovchena and project team members Natalia Nachoglo, Maria Ianioglo, Svetlana  Kuraxina, Nadejda Ianioglo și Raisa Covricova.

Directorul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) al Universității “1 Decembrie 1918”, Dna Larisa Dragolea, a prezentat participanților istoria, misiunea și obiectivele Centrului. În cadrul întâlnirii a avut loc și o discuție cu beneficiarii centrului, unde au fost discutate exemple practice de sprijin acordat studenților.

Psihologul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, Dna Iulia Nicoleta Muntean, a prezentat o gamă de servicii de consiliere psihologică și orientare în carieră oferite studenților în cadrul CICOC al Universității “1 Decembrie 1918”. Ea a detaliat metodele și tehnicile utilizate în consiliere, precum și modul în care aceste servicii îi pot ajuta pe studenți să facă față stresului, să dezvolte abilități personale și profesionale și să își atingă obiectivele de carieră.

Dna Maria Viorela Muntean a prezentat o cercetare privind monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii, realizată de Universitatea “1 Decembrie 1918” prin Departamentul de Analiză și Prognoză a Cerințelor Pieței Muncii. Participanților le-au fost prezentate date despre tendințele actuale de pe piața muncii din România, competențele și abilitățile solicitate, precum și statistici privind angajarea absolvenților Universității “1 Decembrie 1918” în diferite sectoare. Dna Maria Viorela Muntean a subliniat importanța acestor cercetări pentru ajustarea programelor educaționale și creșterea conformității acestora cu cerințele angajatorilor. De asemenea, au fost discutate instrumentele și metodele utilizate pentru colectarea și analizarea datelor, formele de cooperare cu angajatorii.

Pentru universitățile partenere a fost organizată și o întâlnire cu reprezentanții Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Alba Iulia. În timpul întâlnirii, reprezentanții agenției au oferit o prezentare detaliată a situației actuale de pe piața muncii din regiune, inclusiv date statistice privind ocuparea și șomajul, precum și previziuni pentru viitor. Au fost discutate factorii cheie care influențează piața muncii, cum ar fi schimbările demografice, situația economică și migrația populației.

O atenție deosebită a fost acordată problemelor economiei sociale și rolului acesteia în asigurarea ocupării forței de muncă pentru grupurile vulnerabile. Reprezentanții agenției au vorbit despre diverse inițiative și programe de sprijin destinate facilitării angajării tinerilor specialiști.

Echipa Universității de Stat din Comrat mulțumește organizatorilor pentru cooperarea fructuoasă și pentru oportunitatea de a face schimb de experiențe!