Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 11 Iunie 2024 08:46

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PE PROIECTUL ENRICHER HUBS – PROIECT ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 ECHIPA UNIVERSITĂȚII DE STAT COMRAT

La 31 mai 2024, membrii echipei Universității de Stat Comrat au susținut o ședință de lucru privind implementarea sarcinilor proiectului ENRICHER HUBS - PROIECT ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2. Universitatea Comrat, în calitate de partener în proiectul Designing Green Tourism Concepts Through Learning, care a început la 1 ianuarie 2024, este implicată activ în planificarea și implementarea activităților și sarcinilor proiectului. La ședința de lucru, membrii echipei de lucru a proiectului ENRICHER-hub: coordonator proiect - medic, conf. univ., Fedotova L.V.; Prorector pentru cercetare și relații internaționale, doctor, conf. univ. Genova S.I.; decan al facultății de economie, doctor, conf. univ. Todorich L.P.; şef catedra Economie, doctor, conf. univ., Muska S.F.; Doctor habilitat, prof. Levitskaya A.P., doctor  habilit, conf.univ. Shchukina N.V. a discutat despre procedura de selectare a participanților la formare, care sunt programate pentru octombrie, noiembrie 2024 și ianuarie și februarie 2025. Tema instruirii este formarea formatorilor din universitățile partenere pentru a implementa noi metode experimentale, abordări pedagogice care vizează încorporarea conceptului de „ turismul verde” în procesul de predare și învățare pentru a dezvolta competențe pe care studenții le pot folosi în viitoarele lor locuri de muncă după absolvire. Solicitanții de participare la cursuri trebuie să completeze formulare și să le trimită pentru a participa la selecția competitivă, care se desfășoară între toate universitățile partenere.

Tot la întâlnire, membrii echipei responsabile cu îndeplinirea sarcinilor din cadrul proiectului WP au informat despre evoluția sarcinilor și și-au exprimat propunerile pentru realizarea activităților pe care și-au propus să le includă în Planul de Diseminare al Universității din Comrat.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin fondul Erasmus+ CBHE.