Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Despre departamentul

 

"Doar un control mai bun
poate aduce modificările necesare"
W. Edward Deming

 

Departamentul managmentului calității și procesului de instruire este o unitate structurală independentă care asigură dezvoltarea sistemului și asigurarea managementului calității al universității, menținându-l în stare de funcționare, dezvoltarea activităti care vizează îmbunătățirea continuă. Conducerea generală a activităților Departamentului managmentului calității și procesului de instruire se realizează de către șeful departamentului.

Obiectivul principal

Organizarea de evenimente pentru asigurarea și îmbunătățirea calității învățământului superior la Universitatea de Stat din Comrat

Sarcini:

 • dezvoltarea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea SMC al universității;
 • dezvoltarea metodii pentru asigurarea managementului calității;
  organizarea și desfășurarea instruirii personalului pe probleme SMC, precum și furnizarea de servicii de consultanță în
 • domeniul calității atât în ​​interiorul, cât și în afara universității;
 • efectuarea unui audit intern în departamentele universității;
 • analiza rezultatelor activităților universității de calitate.

 

Departamentul de management al calității în activitățile sale este ghidat de:

 • Codul educației al Republicii Moldova;
 • Carta (Carta) universității;
 • Din ordinele rectorului universității;
 • deciziile Senatului (Consiliul academic);
 • Documente ale sistemului de management al calității USC;
 • Standarde de stat și internaționale seria ISO 9000 etc .;
 • documentare normativă în domeniul educației, activității științifice, standardizării, certificării, controlului și managementului calității;
 • Reglementări interne ale muncii;
 • Instrucțiuni de confidențialitate;
 • Reguli și reglementări privind protecția muncii, securitatea împotriva incendiilor, igienizarea industrială și protecția împotriva incendiilor;
 • Reglementări privind departamentul de management al calității.

 

Principalele direcții de îmbunătățire a sistemului de asigurare a calității în educație

 • Dezvoltarea, în raport cu condițiile moderne ale misiunii și viziunii universității, politicilor și obiectivelor strategice ale USC în domeniul calității.
 • Crearea unei structuri organizaționale pentru managementul calității.
 • Dezvoltarea și implementarea unui flux de documente unificat pentru calitatea educației.
 • Determinarea tipurilor de activități, a proceselor principale și de susținere ale universității, necesare pentru sistemul calității, a conținutului acestora și a celor responsabili de calitatea implementării.
 • Crearea de mecanisme și proceduri pentru dezvoltarea de înaltă calitate, aprobarea și actualizarea sistematică a programelor educaționale de bază.
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de evaluare periodică și monitorizare a implementării programelor educaționale.
 • Dezvoltarea unei metodologii de evaluare eficiente, indicatori și criterii pentru nivelul de cunoștințe al elevilor.
 • Asigurarea asigurării calității personalului didactic. Dezvoltarea mecanismelor și criteriilor de evaluare a competenței profesorilor.
 • Crearea de resurse pentru instruire și sprijin pentru studenți (financiar etc.).
 • Dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice necesare unui sistem de asigurare a calității.
 • Crearea de mecanisme și proceduri pentru asigurarea deschiderii universității, prezentarea obiectivității informațiilor publice despre activitățile sale.

Contacte

(373) 298-2-74-23 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.