Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Facultatea economică

 

Decan,  doctor, conferințiar universitar.
Todorici Liudmila.
tel. +373 298 2-87-66
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
             Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 

Facultatea de Economie este una dintre diviziunile structurale ale USC. Facultatea funcționează din 1991, de la data înființării universității.

Facultatea, fiind parte integrantă a USC, participă activ la implementarea procesului Bologna, oferind condiții pentru trecerea la un învățământ superior în trei etape (ciclul I - licențiat, ciclul II - masterat, ciclul III – studii doctorale), participă la pregătirea și implementarea sistemului de credit RM, participă la cooperarea internațională. Facultatea se străduiește să îmbunătățească calitatea educației, să creeze transparență în procesul educațional, să sporească a activitatea facultății și a USC pentru toate părțile interesate și partenerii interni străini.

Trei catedre funcționează și se dezvoltă în structura facultății: Catedra de Economie,  Catedra de Contabilitate ș iFinanțe, Catedra de Tehnologii Informaționale de Matematică și Fizică.

Facultatea oferă o soluție eficientă la sarcinile educaționale, didactice și pedagogice, organizatorice, metodologice, de cercetare și informare și analitice ale pregătirii avansate și formării specialiștilor în conformitate cu standardele educaționale de stat ale învățământului profesional superior pe baza unui mediu educațional inovator care oferă instruire pentru mai multe niveluri de personal calificat dintr-o nouă formațiune în domeniul economiei, educației, tehnologiilor IT.

Pregătirea personalului este asigurată de următoarele programe educaționale.

Catedrăde Economie:

- I ciclul de formare - 0413.1 " Business și administrare", 1013.1 "Servicii hoteliere;

Turism și agrement".

- II ciclu de instruire - 041 „Administrarea afacerilor”, 041 „Economia firmei și pieții de ramură”.

Instruirea elevilor în aceste domenii se desfășoară în cadrul formelor de studiu cu fregvență și cu fregvență redusă.

Catedră de contabilitate și finanțe:

- I ciclul de instruire - 0411.1 Contabilitate, 0412.1 Finanțe și bănci.

- II ciclu de instruire - 041 „Contabilitate și audit în ramurile economiei”, 041 „Finanțe corporative”. Pregătire a studenților se realizează în forme de studiu  cu fregvență și cu fregvență redusă.

Catedra de Tehnologii Informaționale de Matematică și Fizică:

- I ciclu de instruire –0114.02 Informatică, 0114.02 / 0114.01 Informatică și matematică, 0613.4 Informatică (științe exacte)

- II ciclu de instruire –011 Didactica Informaticii, 011 Didactica Matematicii.

Importanța facultății este determinată de cererea de specialiști absolvenți atât în ​​economia UTA Găgăuzia, cât și în țară în ansamblu.

Personalul didactic al facultății, ca o comunitate creativă, unește o viziune comună asupra necesității obiective a reformelor pieței în Republica Moldova (inclusiv UTA Găgăuzia (GăgăuziaYeri), rezolvarea problemelor specific dezvoltării socio-economice a entităților economice, UTA Găgăuzia și economia națională  în general.

Viziunea Facultății de Economie este o dezvoltare   a unității structurale a Universității de Stat Comrat, conducând cercetări aplicate diversificate și dezvoltarea de experți a cadrelor didactice cu în altă calificare și a specialiștilor practicanți în domeniul economiei și pedagogiei.

Misiunea Facultății de Economie este determinată de strategia dezvoltării regionale inovatoare și este de a instrui specialiști cu calificare și competitive în științe economice, științe pedagogice (informatică și matematică) și IT în conformitate cu cerințele standardelor educaționale moderne, cerințele pieței moderne a forței de muncă și nevoile economiei   naționale.

Scopul strategic al facultățiieste de a satisface  cererea crescândă a economiei naționale pentru formarea contabililor și finanțatorilor moderni, a angajaților băncii, a managerilor profesioniști, a profesorilor de matematică și informatică care au cunoștințe și capacitatea de a le aplica în mod efficient în procesul de formarea și implementarea strategiilor de diferite niveluri, crearea mecanismelor și implementarea tehnologiilor de dezvoltare socio-economică durabilă a țării, regiunilor și întreprinderilor.

Aces tobiectiv poate fi atins pe baza:

  • creșterea potențialului intelectual al facultățiiși KSU, dezvoltarea bazei de cercetare a facultății, creșterea profesionalismului personalului didactic;
  • asigurarea calității procesulu ieducațional;
  • introducerea unor metode inovatoare de organizare a procesului educațional, utilizarea tehnologiilor educaționale progresive;
  • formarea cooperării cu partenerii strategici;
  • efectuarea cercetărilor științificeși a dezvoltărilor aplicate în diferite sfere ale economiei naționale și ale economiei din regiune, în domeniul educației și IT.