Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Facultatea Agro-tehnologie

Decanul Facultății Agro-Tehnologie

doctor în științe agricole, conferențiar universitar Serghei CARA

tel. +373 (298) 2-56-73

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Facultatea și-a deschis ușile sale odată cu înființarea  Universității de Stat din Comrat, din 11 februarie 1991, și este o unitate a USC.   

În structura universității funcționează catedra „Tehnologia producerii și prelucrarii produselor agricole” și un laborator agricole.

 

Misiunea facultății agrare este direcționată  la dezvoltare și menținere a nivelului înalt al studiilor universitare și cercetărilor științifice în domeniul producerii și prelucrării a produselor agricole ale RM. Realizarea cu succes a misiunii este definită de promovare a colaborării eficiente a cadrelor didactice cu societatea științifică, implementarea și dezvoltarea  programelor profesionale de licențiat și de master. Implementarea în producere se realizează prin formarea specialiștilor cu înaltă calificare și competitivi în domeniul general de formare: 081 „Științe Agricole”, 071 „Inginerie și activitatea de inginerie”, 072  „Tehnologia producției și prelucrării”.

Accentul educațional al activităților Facultății este de a satisface nevoile educaționale ale personalității studentului și societății, de a instrui specialiști cu înaltă calificare  cerute pe piața muncii, cu competențe depline în domeniul de activitate, precum și dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, dezvoltarea durabilă a economiei regiunii.

 

Obiectivele strategice ale facultății:

 • promovarea dezvoltării durabile a potențialului științific și educațional al Universității de Stat din Comrat-dezvoltarea unui mediu educațional modern care oferă condiții pentru auto–realizarea creativă a personalității, deschisă inovației, precum și nevoia de învățare pe tot parcursul vieții;
 • extinderea activităților de cercetare și inovare ale facultății în domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare,care participă activ în procesele de integrare a spațiului științific și educațional din Moldova și Europa;
 • perfecționarea procesului educațional bazat pe utilizarea activă a abordărilor inovatoare și a tehnologiilor informaționale moderne, subordonându-le sarcinii de a combina formarea armonioasă a personalității unui viitor specialist absolvent, cu accent pe leadership în domeniul cercetării, activității profesionale;
 • prezentarea demnă a facultății în spațiul științific și educațional internațional, național și regional, integrarea potențialului său intelectual și informațional academic cu universități/ centre științifice /educaționale din republică și din alte țări;

 

Formarea specialiștilor se realizează la următoarele specialități:

Ciclul I de învățământ superior, licențiat (studii cu frecvență):

 • 2 Tehnologie produselor alimentare, 240 credite;
 • 1 Agronomie, 240 credite;
 • 1 Ingineria și managementul pe ramuri (producției și prelucrării produselor agricole), 240 credite.
 • Ciclul I de învățământ superior, licențiat (studii cu frecvență redusă):
 • 1 Agronomie, 240 credite;

 

Ciclul II de învățământ superior, de master:

 • Programul profesional în domeniul general al educației 081 Științe agricole cu specializare Managementul producției agricole, 120 credite (studii cu frecvență/ cu frecvență redusă).

 

Sunt elaborate planuri de învățământ

Ciclul I de învățământ superior, licențiat:

 • 1 Ingineria și managementul producției și prelucrării produselor agricole, 240 credite. (studii cu frecvență redusă);
 • 5 Chimie/ 0114.6 Biologie, 240 credite (studii cu frecvență).                                                                                                                                                  
 • Ciclul II de învățământ superior, de master:
 • Programul de cercetare în domeniul general al educației 081 Științe agricole cu specializare Producția produselor vitivinicole în condițiile de sudul Moldovei, 90 credite;
 • Programul de cercetare în domeniul general al educației 081 081 Științe agricole cu specializare Agroecologia, 120 credite.

 

Cursuri de pefecționare:

 • Programul de formare profesională continuă Didactica biologiei (60 de ore/ 20 ECTS);
 • Programul de formare profesională continuă Didactica chimiei (60 de ore/ 20 ECTS).

 

Direcții de cercetare științifică a cadrelor didactice ale  facultății:

 • Elaborarea și implementarea tehnologiilor moderne de producere a strugurilor în condițiile agroecologice din UTA Găgăuzia;
 • Tehnologii inovative de apicultură ecologică a Republicii Moldova;
 • Elaborarea unor abordări inovatoare în prelucrarea deșeurilor din industria vitivinicolă;
 • Monitorizarea calității resurselor de apă utilizate în agricultură.
 • Condițiile climatice și problemele deșertificării în zona de sud a Republicii Moldova și modelele de gestionare a naturii agricole.
 • Diagnosticul biologic al solurilor fermelor din sudul Moldovei.
 • Evidențierea tulpinilor locale de drojdie pentru producerea vinurilor albe și roșii.

Stagii practice (practica)

Scopul principal al stagiilor practice este familiarizarea studenților cu principalele tipuri și sarcini ale activității profesionale. În special, practica studenților în domeniul agriculturii vizează:

 • familiarizarea cu locul de stagiu, obiectivele, scopul și particularitățile producției agricole;
 • obținerea informației despre principalele tipuri și metode de organizare a activităților profesionale ale specialiștilor;
 • consolidarea cunoștințelor teoretice și practice dobândite în timpul formării, precum și aplicarea lor în practică;
 • obținerea experienței necesare pentru a scrie un raport bazat pe rezultatele practicii, adică pe rezultatele muncii practice (de cercetare etc.).

Obiective

Principalele obiective ale stagiilor practice sunt:

 • consolidarea și extinderea cunoștințelor și abilităților teoretice și practice dobândite de studenți în perioada anterioară de pregătire teoretică;
 • formarea viziunii despre activitatea specialiștilor unităților structurale individuale în organizații de diferite profiluri, precum și despre stilul de comportament profesional și etica profesională;
 • obținerea experienței practice în lucrul în echipă;
 • pregătirea studenților pentru învățarea conștientă a disciplinelor profesionale, inclusiv de profil.

Conform obiectivelor și rezultatelor așteptate, practicile sunt multifuncționale și diverse, dar, în general, vizează stăpânirea competențelor necesare desfășurării activităților profesionale de către studenți. Conform Regulamentului privind practica studenților din Universitatea de Stat din Comrat, studenții sunt repartizați la stagiu de practică prin ordinul  rectorului.

Stagiul de practică inginerească și industrială se încadrează flexibil în structura procesului educațional. La începerea stagiului, se organizează seminare introductive cu explicarea obiectivelor, conținutului, procedurii de efectuare a practicii și documentării. Competențele necesare stagiului de practică, corespund competențelor descrise în curriculumul de  specialitate.