Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Joi, 02 Mai 2024 16:38

Conferința finală privind practica pedagogică a studenților - gr. PM-22

În data de 29 aprilie 2024 a avut loc conferința finală a practicii pedagogice a elevilor de gr. PM-22 de la specialitatea „Muzică” a Catedrei de Cultură și Arte. Practica pedagogică s-a desfășurat în licee și gimnazii.

Scopul stagiului de practică a fost consolidarea cunoștințelor teoretice dobândite pe parcursul studiilor universitare și dobândirea de abilități și competențe practice.

Studenții sub îndrumarea profesorilor de educație muzicală au efectuat primele lecții, fac primii pași în rolul de profesor de educație muzicală.

Pe parcursul perioadei de practică, studenții s-au familiarizat cu instituțiile de învățământ, cu activitatea lector de educație muzicală, cu clasele; au studiat documentația; au pregătit și desfășurat lecții de probă și de control.

La finalul practicii pedagogice studenții au sistematizat și au întocmit documentația de raportare. În rapoarte studenții au reflectat particularitățile profesiei studiate, au descris desfășurarea practicii, au studiat documentele.

La conferința finală au participat:

  • șef de practică din cadrul Departamentului Managementul Calității și Procesului Educațional - Topal Lyudmila,
  • șef de practică pedagogică din cadrul catedrei - Terzi Olga,
  • responsabil de managementul calității din cadrul departamentului - Domna Mavrodi.

Informațiile au fost pregătite de lector assistent Terzi Olga.