Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 30 Decembrie 2019 11:35

Proektin ‘Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale’ tombarlak masası

Dekabrinin 19-da proektin ‘Promovarea şi dezvoltarea educaţiei  interculturale’ çalışmasında tombarlak masa geçti. Proektin koordinatoru CE PRO Didactica, Komrat Devlet Universiteti, Moldova Devlet Universitettän zaametçilär, A.Ruso adına Belţ Pedagogika Universitetindän üüretmennär.

 Tombarlak masasında yapıldı çıkışlar çalışmak yılı için. Forumun pay alannarı: KDU-dan üüretmennär, Moldova Devlet Universitettän zaametçilär, A.Ruso adına Belţ Pedagogika Universitetindän üüretmennär, Moldova Üüretim, Kultura hem Aaraştırmak Ministirliindän doktor, konferenţiar Doyna Usaç, Moldova Copii Pestalozzi Merkezin koordinatoru Olga Molozan, kolejlerdän üüretmennär, studentlär.

Tombarlak masayı götürennär doktor, konferenţiar Tatyana Kartalänu, doktor, konferenţiar Olga Kosovan proektin çıkışlarına kaliteli analiz yaptılar. Onnar urguladılar, ani universitet üüretmenneri çok zaamet koydular, görgülerinnän paylaştılar genç üüredicilerin kultura aradakı kompetenţiyalarını ilerletmesindä.

Komrat Devlet universitettän üüretmennär Kultura aradakı terbietmesindä kurikulum hem Metodologiya gidini hazırladılar. Proektin koordinatoru doktor, konferenţiar Mariya Yanioglo çalışmak zamanında çıkışları yaptı. Tombarlak masasına katılannar proektin misiyanın faydasını açıkladılar. Önemni, ani bu kurikulumnarın ayırı  modulleri hem temaları aprobaţiya geçtilär. Üüretmennär prezentaţiya gösterdilär, örnekleri praktikadan kullanarak.