Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Sâmbătă, 04 Decembrie 2021 17:11

«Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» proektinä görä toplantı

Kasım ayın 29-da 2021-inci yılda KDU-dan millet kultura fakultetin üüretmeneri - çalışma grubun azaları hem «Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» proektin pay alannarı Pro Didactica üürenmäk merkezin zaametçilerinnän buluştular. Proektin sponsoru – Şveyţariya fondu Fundației pentru copii „Pestalozzi” (Elveția).

Önsözlän katılımcılara danıştı Kristina Bucak - millet koordinatoru; Balta Nataliya - Fundației pentru copii „Pestalozzi”  Moldovada fondun öndercisi.

Pro Didactica üürenmäk merkezin zaametçileri: Viorika Goraş-Postika - doctor habilitat, professor, proektin eksperti; Vitaliy  Skurtu – proektin asistenti katılımcılarlan genç üüredicileri profesional hazılamakta üürenicilerin gender terbiedilmesi kulturaaradakı üüretmesinin yardımınnan konuyu  açıkladılar.

KDU üüretmenneri: doktor, konferenţiar Yanioglo M.A., doktor, konferenţiar Kör L.S., doktor Papţova A.K., gagauz filologiya hem istoriya kafedra başı, doktor Mutaf G.N., kultura hem incäzanaat kafedra başı, Maestru în Artă al RM Şögoleva T.İ., Maestru în Artă al RM İofçu N.İ. ‚Pedagogika bilimneri’ zanaatında üürenän studentlerä deyni yaratmak proektlerini gösterdilär      

 
Hazırladılar: proektinkoordinatoru
doktor, konferențarYanioglo M.A.,
proektinazası  doktorMutaf G.N.