Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Limbi străine Secțiunea

 

Șefa Catedrei - Sulac Sofia Constantinovna,
doctor în științe filologice, conferențiar universitar.

Laborant Senior: Taralesh Evdokia Markovna.

Date de contact:

 +373 298 27638
 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Misiunea Catedrei limbi străine CSU:

desfășurarea activității educaționale, internaționale, științifice și socio-culturale;

pregătirea profesorilor-lingviști de noua generație care dețin două-trei limbi străine și principiile de funcționare a acestora aplicate la diferite domenii de comunicare verbală; având un nivel ridicat de educație umanitară generală;  utilizînd  în mod eficient tehnologiile  informaționale ; având competențe specializate și abilități în domeniul  limbii străine de afaceri ; care posedă metodele  interactive de creștere a competenței lingvistice și are o gândire critică; care poate naviga rapid într-un flux de informații în creștere rapidă; capabil de educație și auto-educație ulterioară și ușor  adaptînduse  în condițiile pieței muncii moderne.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE CATEDRĂ

Catedra de limbi străine a USC oferă programe inovatoare și moderne în domeniul predării limbii engleze și germane și culturilor popoarelor vorbitoare de limba germanică, care vă vor oferi abilitățile critice necesare, solicitate pe piața muncii în secolul 21. În cadrul curriculum-ului este predată limba franceză și latină. În plus,  pe baza catedrei sunt organizate cursuri de studiere a limbilor : chineză, greacă, maghiară și turcă. Diferite programe internaționale de instruire și schimb de experiență în străinătate oferă studenților posibilitatea de a studia și cultura mediilor studiate limbi.

Catedra noastră este una dintre cele mai importante Catedre de la Facultatea de cultură națională a CSU. Cadrele didactice includ angajați cu norma întreagă și specialiști cu jumătate de normă, printre care 1 profesor, 4 doctori, 7 doctoranzi, 1 profesor și 2 profesori-asistenți, absolvenți ai catedrei.  Instruirea se desfășoară la diferite niveluri de cunoaștere a limbii și oferă programe combinate în domeniul predării limbii engleze, germane și ruse.

Astăzi, catedra pregătește specialiști la următoarele dublu specialități la ciclul I-licență de învățare: 0114.10 "limbi Străine (engleză și germană)", și o combinație a acestora, cu următoarele specialități - 0114.8 "limba și literatura Română", 0114.9 "limba și literatura rusă (rusă, bulgară, găgăuză)". La finele studiilor la ciclul I (Bachelor) elevii beneficiază de posibilitatea de a-și continua studiile la Ciclul II (Master ' s) în direcția 022 "predarea limbilor germane în instituțiile de învățămînt preuniversitar în mediul polietnic".

În prezent, în grupurile academice se antrenează tinerii de pe teritoriul nostru, precum și cetățenii Ucrainei, Azerbaidjanului, Kazahstanului și Republicii Turcia.

Toți studenții noștri au dreptul la burse academice și sociale semestriale, precum și la burse anuale republicane, parlamentare, prezidențiale și alte burse suplimentare.

Profesorilor de limba engleză din gimnazii, licee și colegii le propunem să urmeze cursuri de perfecționare, să-și perfecționeze metodologia de predare și să învețe despre abordările moderne.

În cadrul catedrei de limbi străine funcționează centrele de resurse  culturale americane, britanice, germane, grecești și maghiare, care sunt dotate cu echipamente și tehnici moderne, ceea ce permite utilizarea mijloacelor multimedia în predarea limbilor străine. În plus, în stoc există diferită literatură specializată: manuale, dicționare, manuale și periodice. Studenții și elevii școlilor și liceelor din regiune au posibilitatea de a folosi literatura pentru a scrie rezumate, lucrări de curs, precum și proiecte de licență și ateliere.

În cadrul Programului FULBRIGHT, profesorii și doctorii din SUA vin anual la noi. Ei organizează cluburi de discuții în limba engleză, unde participanții practică limba engleză vorbită, comunică cu vorbitorii nativi și participă la diverse evenimente culturale.

Fertilă este  cooperarea  internațională  referitor la programele   "DAAD" și "FULBRIGHT", în cadrul cărora studenții și profesorii au posibilitatea de a merge în Germania și SUA, respectiv, pentru a trece cursuri aprofundate de studiere a limbii germane, pentru  a scrie  lucrări de licență, studii de masterat și/sau doctorat, precum și pentru perfecționare și  cercetare. Recent, studenții au un interes ridicat pentru programele "Global UGRAD" și " ERASMUS+", care le permit să studieze în universitățile din Statele Unite și Europa timp de un semestru sau un an academic.

Istoria unică și paleta specială a culturilor din regiunea noastră creează pentru studenții catedrei de limbi străine un mediu favorabil pentru o mai bună înțelegere a diferitelor culturi și studierea limbilor străine. Publicul modern, echipat din punct de vedere tehnic, permite studenților noștri să se scufunde cel mai eficient în mediul lingvistic în timpul prelegerilor, iar utilizarea tehnologiilor Internet și a platformei MOODLE permite studenților să consolideze materialul trecut și să-și completeze învățarea prin cunoașterea independentă a limbii lor.

Personalul nostru didactic lucrează activ la elaborarea și participarea în diverse proiecte în vederea dezvoltării și competitivității în continuare a catedrei, precum și pentru îmbunătățirea calității predării.

După absolvirea universității, studenții noștri au posibilitatea de a activa în școli și licee, colegii și universități, traducători în firme, organizații și instituții naționale și internaționale, precum și de a fi solicitați în organizații neguvernamentale, autorități locale și regionale și în domeniul turismului.

PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE CATEDREI

1) Oferim patru ani de studii în domeniul predării limbii, literaturii și culturii popoarelor germane ca bază pentru specialitățile noastre lingvistice de licență, cu posibilitatea de a continua studiile de masterat.

2) Eliberăm specialiști cu  diplomă de master în specialitate 022 "Predarea de limbi germanice în instituțiile preșcolare în medii polietnice", care sunt capabile de a : a) să accepte o soluție matură în domeniul de predare a limbii engleze sau germane de limbă, literatură și cultură; b) de a iniția și de a efectua proiecte de cercetare pe tematici relevante în limba engleză, germană sau rusă în comparative domenii germană filologie și didactică.

3) Pregătim studenții noștri de masterat pentru studii în școli de doctorat .

4) Vom elibera de profesioniști, care dețin: a) беглым cunoștințe de limba engleză, germană și rusă de vocabular, gramatica teoretică a lingvisticii și aptitudini de utilizare a acestora; b) capacitatea de a înțelege și de a analiza engleză, germană și literatura rusă; în) a cunoștințelor despre istoria și cultura германоязычных popoarelor.

5) Datorită strânsă și плодотворному cooperarea cu ambasade străine, programe de schimb de experiență și programe de cercetare, în cadrul cărora ne vin profesori din diferite țări ale lumii, departamentul nostru este o platformă gratuită de a studia limba engleză, chineză, greacă și maghiară limbi, nu numai pentru studenții și personalul universității, dar și pentru toți locuitorii din regiune. Învățarea este efectuată de vorbitori nativi ai limbii corespunzătoare.

6) Pregătim specialiști   pentru  angajare în locuri care satisfac nevoile comunității noastre multiculturale , nu numai în domeniul educației  și limbii, dar și pentru alte posturi, pentru care este necesară deținerea de limbi străine , de exemplu, în domeniul  de traducere, sfera socială, turism, relații  publice , afaceri internaționale, domneiul  de migrație și de naturalizare, de comerț exterior, de diplomație,și de asemenea, pentru a rezolva sarcini  prvitor la economia nouă  globală.

7) Specialiștii catedrei noastre sunt implicați în activități de cercetare în domeniul limbajului și comunicării interculturale în scopul dezvoltării și diversificării în continuare a direcțiilor de bază ale activității catedrei .

ISTORIA CATEDREI

Catedra de limbi străine a fost înființată în anul 1991 . De la formarea sa , catedra a fost condusă de profesorul superior Ziegler (1991-1994); profesorul superior Bevza E. P. (1995-2005). În prezent, catedra este condusă de  Sulac S. C. -doctor în filologie, conferențiar universitar  .

Pe tot  parcursul   perioadei de existență a catedrei  la noi  au  lucrat  profesori din Grecia, SUA, Marea Britanie și Polonia. De asemenea, la catedră  activează   profesori și doctori din alte regiuni ale Moldovei. Profesorii catedrei au parcurs un stagiu în SUA prin programul "Fulbright" și "IREX", și în Germania, prin programul "DAAD" și "PAD", și, de asemenea, anual, se desfășoară cursuri de perfecționare profesională . Profesori  participă la diferite conferințe și seminarii în R. Moldova și peste hotarele ei, colaborează cu colegi din alte universități, care permit  să facă schimb de experiență și  permit de a moderniza procesul de instruire. Profesorii își publică studiile științifice în reviste științifice naționale și internaționale și colecții de lucrări științifice.

Începînd cu anul 1999 pînă în prezent, în grupurile academice sînt instruiți tinerii de pe teritoriul nostru, precum și cetățenii Ucrainei, Azerbaidjanului, Kazahstanului și  a Republicii Turcice. În perioada de activitate, catedra a lansat specialiști  pentru următoarele specialități " limba engleză și literatura. Limba germană", " limba germană și literatura. Limba engleză", " limba engleză și literatura. Limba română", " limba engleză și literatura. Limba rusă", " limba și literatura română. Greacă", "Informatică și germană / engleză", " germană și literatură. Limba greacă", " limba engleză și literatura. Spaniolă".

Absolvenții noștri lucrează în următoarele instituții: universitatea de stat din Comrat,Colegiul Pedagogic, toate liceele teoretice  a  orașului Comrat, Moldo-Turc, liceul  din Ceadîr-Lunga, gimnaziul din regiune, ong-uri, cum ar fi "Piligrim-Demo", "Tineretul Găgăuziei", "Delfinul" și altele; și, de asemenea, sunt consilierii și angajații autorităților municipale și regionale executive.

 

Cursuri de formare continuă

Curricule și programe analitice

Planul de învăţămînt - download
Adnotări la curricula pentru programul de studiu - download

Planul de activități (științific, educațional), planificat la Departamentul de limbi străine pentru anul universitar 2019-2020 an