Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

FACULTATEA DE DREPT

 

Adresa: Comrat, st.Galațan , 17
Telefon: (+373 298) 2-44-57, 2-37-87
E-mail - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Conducerea facultății:
Decan –  dr.conf.univ. Arseni I.,

 

Facultatea de Drept este una dintre primele facultăți ale Universității de Stat din Comrat (USC), având o bogată tradiție în cadrul învățământului juridic.                                                  

Facultatea de Drept ia ființă odată cu inființarea Universității de Stat din Comrat în anul 1990.

În anul de studiu  1992-1993 studenții-juriști făceau parte de facultatea de Economie,1993-1997 - facultatea  de Cultura Națională.

Prin decizia Senatului USC din 1997-2016 se formează departamentul  juridic cu statut de facultate care este condus de către dr.conf.univ. Zaharia S., 2017-2019 - doctor în drept Ianac I., din anul 2019 responsabil de activitatea facultății este numit dr.conf.univ. Sult G.

În componența departamentului juridic au fost incluse trei catedre:

Catedra  Juridică, șef catedră - lect.univ. Nedealcov I.;

Catedra  Științe sociale, șef catedră - dr., conf. univ. Marunevici M.;

Catedra Limbi străine, șef catedră -  lect.  univ. Bevza E.

În formarea și dezvoltarea facultății au depus un efort amplu și semnificativ doctorii în drept: Guzun V., Rocaciuc M., Fiodorov C., Baurciulu A., Lebedev V., Tiutechin I., Șinnic D., Ijițchii L., Gorelco N.; lectorii universitari: Cristioglo I., Nedealcov I., Inglis P., Iavorschii N., Chiseev N. - jurist emerit al Moldovei, ex-judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova etc.

În octombrie 2005 prin decizia Ministerului Educației, Tineretului și a Sportului din Republica Moldova a fost aprobată decizia Senatului USC privind transformarea departamentului în facultatea Drept.

Din 1997 în  facultate  se realizează programa de studii   la zi și programa de studii cu frecvența redusă unde sunt admiși absolvenții cu studii superioare, cu diplomă de colegiu, cu diplomă de bac.

La facultate activează cadre didactice cu grade științifice și titluri didactice,  la fel și specialiștii din domeniu, având o experiență vastă instituțiile de apărare a drepturilor, procuratură, judecătorie și organele de administrare publică. La activitatea instructivă participă și cadre didactice prin cumul.Un număr mare de lectori universitari își continuă studiile lor la școlile doctorale  din Republica Moldova.

Astfel, mai detaliat vorbind, sunt: 3 - doctori habilitați profesori, 2 - doctori habilitați, conferințiari, 3 - doctori, profesori, 12 - doctori în științe, conferințiari, 10 - doctori în științe, profesori și 7 - doctoranzi.

Vârsta cadrelor didactice se variază între 23-75 de ani, mare majoritate are 30-50 de ani.

Aceștia sunt: doctori habilitați, prof. - Bîrgău M., Popa V., Smokină A.; doctori  habilitați, conf. univ. Mihalache U., Sciuchina N.; doctori, lect.univ. Moraru V., Ignatiev V., Sosna B.; doctori, conf.univ. Zaharia S., Sult G., Cristeva N., Mironova S., Niagova A., Papțova A., Lîsenco V., Donciu A., Demcenco M., Florea E., Frunză U., Grosu V.; doctori, lect.univ. Ianac I., Terzi N., Arseni I., Chircov E., Sanduța G., Cîrlan G., Zlatovcen A., Poalelungi O., Botezatu I, Horozov S.; doctoranzi - Gheorghieva S., Sarî T., Tatar O., Leiciu G., Sacara A., Levandovschi N., Cuijuclu E.

În componența facultății sunt trei catedre:

  1. Catedra Drept public - șef interimar - , Sarî T., (0298 26057)
  2. Catedra Drept privat - șef interimar - , lect.univ. Arseni I., (0298 22031)
  3. Catedra Militară - șef interimar - lect.univ., Rusu A.

Din 2007 la facultate a apărut Ciclul II (masterat), forma de învățământ - la zi cu domeniul general de studiu:

  1. Drept Specializările: Drept penal; Drept civil; Drept corporativ; Aspectele juridice ale politicii europene de vecinătate și guvernare efectivă
  2. Științe politice Specializările: Administrarea publică locală
  3. Științe umaniste Specializările: Istoria poporului găgăuz; Istoria popoarelor din sud-estul Europei

Absolvenții facultății activează atât în organul legislativ al  Republicii Moldova - Parlament, cât și în Adunarea populară  UTA Găgăuzia: Suhodolischii A.- deputat în parlament, Cîsa V.- președintele Adunării Populare UTA Găgăuzia, Dragan N.- deputatul Adunării Populare.

De asemenea, activează în diferite organe executive ale administrării publice:: Vlah I. - Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei, membru al Guvernului Republicii Moldova; Tanasoglo O. - vice guvernatorului (Bașcanului) Găgăuziei; Monol P. - șef adjunct al oficiului teritorial al cancelariei de stat din Moldova, Comrat.

În instituțiile judecătorești, Curtea de Apel, poliție: Colev G. - judecătorul Curții de Apel: Hrapacov V., Hudoba V. - judecătorie Comrat, Ivanova O. - judecător or. Rîbnița, Colța F., Patraman S.- procuratura UTA Găgăuzia, Topal F. - avocat, Mihaliciuc A. - avocat, Tarlev I. - notar, Ganeva L.- notar, Capaclî I. - avocat, Cociu M. - avocat, Covalenco S. - avocat, Topal F.- avocat,  Mihalciuc A.- avocat, Diacenco V. - șeful Direcției de documentare a Curții de Apel Comrat; Suhov V. -  șeful Oficiului teritorial pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și mulți alți.

Facultatea Drept are legături de cooperare și colaborare cu instituțiile de învățământ din Republica Moldova și din străinătate.

Facultatea  Drept și-a amplificat prestigiul de care se bucură.