Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 24 Mai 2022 13:39

Studentele din FACULTATEA ECONOMICA, proffesori cafedrei ecnomice au luat parte activ la proiect “RO-MD Wine Tourism Cluster Development”.

 

www.ro-md.net 

Studentele din FACULTATEA ECONOMICA, proffesori cafedrei ecnomice Curaxina Svetlana si Ghenova Svetlana au luat parte activ la proiect “RO-MD Wine Tourism Cluster Development”.

Cetnrul STABILITY în parteneriat cu UNIVERSITATE DE STAT DIN COMRAT au implementat împreună proiectul prevede crearea unui cluster de întreprinderi de turism viticol care oferă servicii de turism viticol - proect 2Soft 2.1/153 “RO-MD Wine Tourism Cluster Development”. Rectorul USC - ZAHARIA S.С. a semnat un acord de cooperare cu Burlaka V., directorul centrului de STABILITY

Un membru al clusterului de enoturism poate deveni orice companie care dorește să ofere servicii de enoturism de calitate decentă și în conformitate cu standardele europene. Acest proect realizat acord de Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020 finantat de the European Union, program ENI Cross Border Cooperation Romania-Republic of Moldova.

Profesorul Universității de Stat Comrat Ghenova Svetlana a dezvoltat 4 studii de marketing, raprtul analitic, program de antrenament și studiu de fezabilitate economică a rutelor vinului RO&MD care au servit drept punct de plecare pentru realizarea unei broșuri, webinar și a unui site web.

Studenții si profesori Universității de Stat din Comrat au participat la diverse evenimente precum: Conferința Transfrontalieră „Dezvoltarea de noi rute pentru turismul vinicol în cadrul unui proiect transfrontalier între România și Moldova” în Galati, atelier analitic la Comrat cu scopul a fost de a determina circumstanțele analitice ale provocărilor de dezvoltare a traseului vinului și de a stabili metodologia de rezolvare a acestor probleme de promovare a culturii vinului local în ambele țări, întâlnirea la Galați cu implicarea a 10 potențiali participanți ai Clusterului moldovenesc și a 10 potențiali participanți ai Clusterului românesc cu scopul de activarea statutului, dezvoltare a rutelui și semnarea Memorandumului de înțelegere între potențialii participanți, 2 vizite de studiu cu 50 participanți fiecare din România și Moldova în ambele țări pentru intensificarea clusterului de rute turistice vinicole, prezentare de brochura, schimbul de experiență și împărtășirea cunoștințelor în domeniul turismului vinicol, seminar de schimbare practicii în Comrat cu participarea a 20 de participanți din Moldova și România cu scopul de a îmbunătăți situația în domeniul infrastructurii pentru utilizarea rațională a tehnologiilor vitivinicole, ceea ce necesită un program unitar care să asigure performanța calitativă adecvată a tuturor componentelor dezvoltării noi rutele turistice ale vinului.

Evenimentul final este Business Forum care va servi drept platformă pentru schimbul de informații între membrii clusterului, antreprenori, cramele, autorități, cercetători și studenți în domeniul dezvoltării turismului vitivinicol în ambele țări.