Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Ciclul I de formare Licenţiat

 

Specialitate (cod și nume): 363.1. Afaceri si management
Direcția generală de formare 36 "Științe economice"

Piața modernă a muncii din Republica Moldova are nevoie de specialiști competitivi cu:

-capacitate antreprenorială;
-o bază profesională de cunoștințe fundamentale;
-capabil să organizeze și să implementeze eficient activități profesionale în domeniul afacerilor și managementului.

Domeniul de afaceri și management are ca scop formarea managerilor de specialitate cu cunoștințe și competențe în domeniul organizării și managementului întreprinderilor, organizații, companii de afaceri.

La nivel de întreprindere, profesioniștii în afaceri și management trebuie să asigure continuitatea tuturor activităților:

-achiziționarea de resurse economice, producția / furnizarea de servicii;
-vânzări;
-organizarea și dezvoltarea structurii organizatorice a companiei;
-planificarea afacerii;
-dezvoltarea sistemului informațional;
-managementul personalului întreprinderii.

În același timp, absolvenții specialității Afaceri și management sunt potențiali antreprenori care vor contribui la crearea de locuri de muncă și la noi oportunități pentru progresul socio-economic al economiei Republicii Moldova.

Programul de formare profesională are un caracter tradițional și se reflectă în nomenclatorul specialităților din Republica Moldova și din alte țări.

În cadrul programelor educaționale (disciplinare) ale specialității Afaceri și management, curriculum-ul include:

Module concepute pentru a forma competențe de natură culturală generală, aplicabile atât în ​​cadrul activităților profesionale ulterioare, cât și în sfera vieții sociale a absolvenților;
Module care furnizează cunoștințe teoretice de bază și abilități specifice profesioniștilor din domeniul afacerilor și managementului.

Condiții de admitere:

-Disponibilitatea diplomei „de BAC”;
-Diploma de Colegiu Profesional;
-Diplomă de învățământ superior.

Calificări dobândite:

Licențiat al direcției generale de formare 36 „Științe economice”. Calificarea dobândită de formare post-licențiere va permite specialiștilor să: dezvolte gândirea strategică și creativă, capacitatea de a lua decizii corecte la nivel de management, să se orienteze calitativ în dezvoltarea calităților de conducere, să crească productivitatea economică a organizației, să depună eforturi pentru îmbunătățirea continuă a nivelului calificărilor și educației.

La finalizarea programului de formare în cadrul specialității, absolvenții vor avea următoarele competențe:

Caracteristicile acestei specialități 363.1 „Afaceri și management” sunt orientarea practică a programului, metodele interactive de predare, absolvenții care stăpânesc cunoștințele relevante, anumite abilități în luarea deciziilor strategice în organizații, cu abordări teoretice ale managementului și experiența practică a diferiților manageri, precum și o viziune asupra lumii bazată pe o înțelegere profundă a trăsăturilor economiei de piață și a capacităților, funcțiilor și rolului său economic al statului, conștientizarea responsabilității sociale a afacerilor și respectarea standardelor etice civilizate ale comportamentului său. De asemenea, absolvenții își pot deschide propria afacere, îndeplinind funcțiile de manageri, economiști, consultanți și auditori, cercetători.

Curriculum Specialități Afaceri și Management (formă staționară de studiu) (PDF)

Curriculum Specialități Afaceri și Management (curs prin corespondență) (PDF)

Curriculum Specialități Turism, servicii hoteliere și agrement (educație staționară) (PDF)

Subiecte pentru efectuarea lucrărilor licențiate Specialități „Afaceri și management” pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Subiecte pentru efectuarea lucrărilor licențiate de specialitate „Turism” pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Subiecte pentru punerea în aplicare a cursurilor în specialități de management Afaceri și management pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Subiecte pentru implementarea cursurilor în managementul specialității "Servicii hoteliere, turism și agrement" pentru anul universitar 2020-2021 (forme de studiu staționare și cu jumătate de normă) (PDF)

Adnotări scurte la curriculum-uri pe discipline ale curriculum-ului de specialitate „Afaceri și management” pentru anul universitar 2016-2017 (forme de studiu staționare și part-time) (PDF)