Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Licențiat

 

I ciclu de studii

Specialitatea (cod și denumire): 0114.12 Muzică

Direcția generală de studiu 011 Științe ale educației

Domeniul de formare profesionala 0114 Formarea profesorilor

Specialitatea 0114.12 Muzică are o importanță deosebită pentru sistemul de învățământ, întrucât învățământul primar contribuie la formarea copilului ca persoană liberă și creativă și asigură dezvoltarea competențelor necesare pentru continuarea educației în învățământul preșcolar, pregătirea pentru integrarea în ciclul primar, gimnazial. educativ.

Viitorul specialist în domeniul muzicii are pregătirea teoretică și practică necesară pentru a desfășura activități educaționale și educative cu copiii de vârstă preșcolară, pentru a desfășura activități pedagogice, științifice și metodologice, culturale și educative. Proprietarul poate participa la următoarele manifestări profesionale: administrativ - organizatoric, educațional - educațional, științific - metodologic, cultural - educațional.

Viitorul specialist ar trebui să știe:

* pedagogie conceptuală, psihologie, metodologie, pedagogia teoretică, pedagogie;

* conceptul de tehnologii formative în cadrul programului de formare;

* modele generale ale naturii, societății și gândirii umane;

* tehnologii noi din punct de vedere intra-inter- și interdisciplinar, datorită faptului că sunt în continuă schimbare;

* modalitati de utilizare eficienta a resurselor, educationale, tehnologice etc.;

* strategii, forme de organizare, optimizare a procesului de învatare;

* metode, metode, metode, mijloace didactice eficiente și adecvate pentru organizarea procesului de învățământ;

* mecanismul autoconștiinței, autoreglementării comportamentului uman;

* specific, estetic, cultural.

 

Viitorul specialist trebuie să aibă următoarele abilități:

* îmbunătățirea eficienței procesului de învățământ, adaptat la condițiile interne ale instituției de învățământ;

* aplicarea rezultatelor cercetării, inclusiv a propriilor activități profesionale;

* culegerea, interpretarea și analiza detaliată a învățământului preșcolar primar și gimnazial;

* generalizarea si conservarea cunostintelor acumulate;

* analiza multilaterală a demersului didactic și a procesului educațional în general;

 

Viitorul specialist trebuie să aibă:

* cunoștințe de asigurare a procesului de învățământ cu materialele necesare activităților educaționale;

* organizarea de activitati bazata pe principii stiintifice, metode de cercetare, colectare, stocare si prelucrare a informatiilor;

* observarea, diagnosticarea situaţiilor şi luarea deciziilor în raport cu procesul educaţional;

* realizarea dezvoltării moderne și a abordării didactice a procedurii de învățământ;

* metodologia activităților profesionale pentru prelucrarea și implementarea proiectelor interdisciplinare;

* completarea, elaborarea si executarea documentelor corespunzatoare privind invatamantul;

* capacitatea de vorbire publică.

 

Conditii de intrare:

 • Diploma "de BAC";
 • Diploma Colegiului Profesional;
 • Diploma de invatamant superior.

 

Calificări dobândite:

Licență de studii generale 011 Științe ale educației. Calificarea dobândită de pregătire post-licență va permite specialiștilor: să dezvolte gândirea strategică și creativă, capacitatea de a lua decizii în procesul pedagogic, să navigheze calitativ prin inovațiile procesului educațional, să-și crească potențialul creativ, să depună eforturi pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de calificare şi educaţie.

La finalul programului de studii din cadrul specialității, absolvenții vor avea următoarele competențe:

Caracteristicile acestei specialități 0114.12 Muzică este orientarea practică a programului, metodele de predare interactive, absolvenții, stăpânirea cunoștințelor relevante, anumite abilități în activitatea sistemului educațional pedagogic, cu abordări teoretice și experiență practică la diferite niveluri de învățământ. De asemenea, calificările obținute de absolvenți fac posibilă îndeplinire a bazei teoretice și practice în activitatea educațională cu copiii și studenții din secțiile de muzică ale școlilor, colegiilor și gimnaziilor.

Calificarea ciclului I (Licența în Științe ale Educației) se acordă studenților absolvenți care au finalizat integral programul și au avansat probele de evaluare (inclusiv examenul de licență) cu cel puțin nota „5”. Absolvenții specialității ciclului I (licențiat) își pot continua studiile în ciclul II (master) de cercetare în același domeniu și în masterul profesional în domenii conexe. Ei pot alege, de asemenea, un alt domeniu de formare profesională (management).

 

Planul de învățămînt specialității 0114.12 Muzică 2018 (forma staționară de studiu) aici (PDF)
Planul de învățămînt specialității 0114.12 Muzică 2021 (forma staționară de studiu) aici (PDF)
 
Subiecte pentru efectuarea Teza de licență la specialitatea 0114.12 Muzică pentru anul universitar 2022-2023 (forma staționară de studiu) aici (PDF)
 
Scurte adnotări la programele de învățământ pe disciplinele curriculumului 0114.12 Muzică (forma staționară de învățământ) aici (PDF)
 
Programul pentru disciplina Interpretare muzicală la GEK-2023 (forma staționară de studiu) este aici (PDF)
Întrebări la disciplina Pedagogia la Examen de Stat - 23 (forma staționară de învățământ) aici (PDF)
Întrebări la disciplina Metodologia educației muzicale și interpretare muzicală la Examen de Stat - 23 (forma staționară de învățământ) aici (PDF)
 
Program individual semestrul I

Program individual semestrul II

 

Arhivă

Subiectele pentru efectuarea Teza de licență

 • Subiecte pentru efectuarea Teza de licență la specialitatea 0114.12 Muzică pentru anul universitar 2020-2021 (forma staționară de studiu) aici (PDF)
 • Subiecte pentru efectuarea Teza de licență la specialitatea 0114.12 Muzică pentru anul universitar 2021-2022 (forma staționară de studiu) aici (PDF)

Programele pentru disciplina Instrumentul muzical de bază

 • Programul pentru disciplina Instrumentul musical de bază  la Examen de Stat - 2021 (forma staționară de studiu) este aici  (PDF)
 • Programul pentru disciplina Instrumentul muzical de bază  la Examen de Stat - 2022 (forma staționară de studiu) este aici  (PDF)

Întrebări la Examen de Stat

 • Întrebări la disciplina Pedagogia la Examen de Stat - 21 (forma staționară de învățământ) aici (PDF)
 • Întrebări la disciplina Pedagogia la Examen de Stat - 22 (forma staționară de învățământ) aici (PDF)
 • Întrebări la disciplina Metodologia educației muzicale și instrument muzical de bază la Examen de Stat - 21 (forma staționară de învățământ) aici (PDF)
 • Întrebări la disciplina Metodologia educației muzicale și instrument muzical de bază на Examen de Stat - 22  (forma staționară de învățământ) aici (PDF)