Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 08 Iulie 2024 15:16

Universitatea de Stat din Comrat a finalizat cu succes implementarea proiectului "Susținerea USC în dezvoltarea infrastructurii (etapa a II-a)"

În campusul studențesc (teritoriul adiacent căminului) al Universității de Stat din Comrat, a fost realizat cu succes proiectul "Susținerea USC în dezvoltarea infrastructurii (etapa a II-a)" Nr. DWR/08/2023. Proiectul a fost implementat cu sprijin financiar din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia, Ambasadei Republicii Polonia în Republica Moldova, în cadrul programului "Cooperare pentru dezvoltare"

Principalele rezultate și realizări ale proiectului includ:

  1. Amenajarea zonei de relaxare: În cadrul proiectului s-au realizat pavarea trotuarelor cu pavele, instalarea băncilor de odihnă, iluminatul stradal, montarea echipamentelor sportive și împădurirea teritoriului. Aceste măsuri au îmbunătățit semnificativ infrastructura campusului studențesc, făcându-l mai confortabil și funcțional pentru studenți și cadrele universitare.
  2. Sprijin financiar: Costul total al proiectului a fost de 250 000 lei, cu o cofinanțare de 21 160 lei din partea Universității de Stat din Comrat. Acest lucru a permis utilizarea eficientă a bugetului proiectului pentru realizarea tuturor lucrărilor planificate.
  3. Parteneriat și cooperare: Colaborarea cu partenerii polonezi subliniază importanța schimbului internațional de experiență și asistenței tehnice în domeniul dezvoltării infrastructurii campusurilor universitare. Acest proiect a devenit un exemplu strălucit al cooperării de succes între state în scopul dezvoltării comune și îmbunătățirii condițiilor de învățare și viață ale studenților.
  4. Dezvoltare durabilă: Implementarea iluminatului stradal, a terenurilor de sport și a plantațiilor verzi contribuie la crearea unui mediu durabil și ecologic în jurul universității, ceea ce este important pentru îmbunătățirea calității vieții și educației studenților.

Astfel, proiectul "Susținerea USC în dezvoltarea infrastructurii (etapa a II-a)" a atins cu succes obiectivele sale, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață și de învățare ale studenților Universității de Stat din Comrat și reprezentând un exemplu de implementare eficientă a asistenței internaționale pentru dezvoltarea infrastructurii USC. Administrația Universității de Stat din Comrat, cadrele didactice și studenții exprimă recunoștință Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia, Ambasadei Republicii Polonia în Republica Moldova și poporului polonez pentru sprijinul acordat în implementarea acestui proiect.