Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Пятница, 18 декабря 2020 21:51

Seminarul în cadrul Proiectului LED „Consolidarea capacităților PEPcP pentru promovarea educației centrate pe copil”

În data de 16.12.2020, în cadrul Facultății de Cultură  Națională, s-a desfășurat Seminarul în cadrul  Proiectului LEDConsolidarea capacităților PEPcP pentru promovarea educației centrate pe copil”. Seminarul de totalizare (anul 2020) a avut loc în formatul videoconferinței – aplicația Zoom, agenda activității a coprins: Prezentarea temei de acasă (sarcini de extindere în baza vizionării secvenței video); Prezentarea materialelor (resurse didactice); Lecții învățate.

Studenții  anilor de studii I - II – III – IV, profil de formare profesională „Științe ale educației”, specialitățile „Pedagogie în învățământul primar. Pedagogie preșcolară” și „Limba și literatura română și engleză” au avut posibilitatea să prezinte colegilor și cadrelor didactice universitare: Irina Beanova, Maria Vlah, Maria Ianioglo, Liudmila Chior, Galina Mutcoglo, Galina Levintii, Ecaterina Iamboglo și formatorului național Sergiu Plămădeală, rezultatele temei pentru acasă, cunoștințele empirice dobândite și abilitățile profesionale acumulate.

Participanții seminarului au remarcat faptul că unii pedagogi s-ar putea afla la un nivel mai înalt în cea ce privește indicatorii de calitate decât alții și că există întotdeauna domenii în care și-ar putea îmbunătăți activitatea practică pentru a avansa în profesia de instruire a copiilor din instituțiile de învățământ timpuriu și primar.

 

Formatorul local USC, proiect LED:      Maria Ianioglo, dr., conf. univ.

Prev Next