Moodle KDU Центр непрерывного образования  

RU

Планы научных мероприятий

 

Планы на 2019-2020 учебный год

Планы на 2018-2019 учебный год 

 

Планы на 2017-2018 учебный год 

 

Планы на 2016-2017 учебный год

Autoevaluate Raport de autoevaluare a USC (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare " Dezvoltarea inovationala
a potentialului uman in mediul policultural" (pentru anii 2010-2014) - descărcare Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare
"Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional"  - descărcare Положения

Положение о научном Совете КГУ - скачать

О порядке планирования, подготовки и проведения 
научно-организационных мероприятий в КГУ - скачать

Положение о Совете молодых ученых – скачать  (титульный лист - скачать) Инноцентр - скачать Положение о научно-исследовательском центре "Прогресс" - скачать

 

Отчёты 1.RAPORTPRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ
(pentru anul 2014). Tema ştiinţifică: «Pregătirea specialistului pentru
comunicarea interculturală în spaţiul multietnic» - descărcare 2.RAPORTPRIVINDACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞIINOVAŢIONALĂ
(pentruanul 2014). Tema ştiinţifică: «Dezvoltarea inovaţionalăîn domeniul
de drept şiaştiinţelor socioumaniste în mediul multicultural regional» - descărcare 3. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentruanul 2014).
Tema ştiinţifică: «Probleme actualeale ştiinţelor de informatică, matematică şifizică» - descărcare

Конференции

Научно-практическая конференция посвященная 23-й годовщине
образования Комратского государственного университета - скачать
Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor
la Conferințele științifice internaționale din 12 mai, 9 decembrie 2011 - скачать
Международная научно-практическая конференция,
посвященная 20-летию Комратского государственного университета - скачать

Национальная научно-практическая конференция. 10-12 марта 2012 г.
Сборник. «Гуманизация современной системы образования»  - скачать

 

Полезные ссылки

1. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
2. Academia de Ştiinţe a Moldovei
3. Ministerul Educației al Republicii Moldova
4. Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei