Moodle KDU Центр непрерывного образования 

Комратский государственный
университет

Пятница, 24 мая 2019 06:26

"Gagauz dili hem kultura merkezindä" Bülent Hünerlinin prezentațiyası

Mayın 23-dä 2019-cu yılda Gagauz dili, kultura hem istoriya departamentindä Türkiyä Kırklareli universitetin doktoru Bülent Hünerli kiyadınnan ‘Mihail ÇakirinGagauzça (Türkçe) – rumınce sözlüğü’ (İnceleme-Metin)’ magistraturada üürenän studentleri (MPG-18 gr.) tanıştırdı.

Aaraştırıcı, Ukrainada Kiev Devlet Universitetindä T.Şevçenko adına  işleyeräk, M.Çakirin sözlüünnän meraklandı, gagauz laflarını zamandaş türk laflarınnan hem eski türk laflarınnan yaraştırdı.

Bu kiyat faydalı olacek üüredicilerä hem studentlerä, angıları gagauz dilinnän zanaatlanêrlar.