Moodle KDU Центр непрерывного образования 

Комратский государственный
университет

Понедельник, 10 июня 2019 10:47

Magisterlik işlerini korumak

Mayın 30-da 2019 yılda Gagauz dili, kultura hem istoriya departamentindä MPG-17 grupadan studentlär magisterlik işlerini korudular.

Masterantlar ayırdılar aktual temaları, angıları uşak başçasında, gimnaziyada hem lieylerdä dil hem literatura metodikasınnan baalı. Studentlär teoriya materialları uygun praktikada kullandılar. Üüredicilik görgüsü yardım etti onnara magisterlik işlerini ii uurda başarmaa hem korumaa. Studentlär üüsek notaları kablettilär. Komisiya başı doktor, konferenţiar Soroçanu E.S. nışannadı, ani magisterlik işlerini islää olaceydi tiparlamaa metodika yardımı gibi.

Umutlanrız, ani magisterlik işlerini faydalı olacek hepsinä, kim gagauz dilinnän zanaatlanêr.

Другие материалы в этой категории: « "Gagauz dili hem kultura merkezindä" Bülent Hünerlinin prezentațiyası