Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Четверг, 28 ноября 2019 13:21

Seminar ‘İki dildä üüretmäk programaların kurulması’ Kişinövda Üüretim, Kultura hem Aaraştırmak Ministirliindä geçti

Noyabrinin 28-dä 2019 y. Kişinövda Üüretim, Kultura hem Aaraştırmak Ministirliindä İki dildä üüretmäk programaların kurulması’ seminar geçti. Seminarın neeti – çok dilli üüretmäk proţesin integraţiya kolaylıklarını belli etmäk. Seminarda pay aldılar Üüretim, Kultura hem Aaraştırmak Ministirliin zaametçileri: Alla Nikitçenko, Marçelina Baleka, Natalya Grıu, Yuliya Belançuk, ‘ANTEM’ programanın direktoru Luçiya Kıku, Marina Gurbo – OBSE eksperti, Galina Mutaf – Komrat Devlet Universitettän üüretmen gagauz filologiya kafedra başı, Lidiya Ostaş – Gagauziya Üüretim Müdürlüün zaametçisi h.b.

Seminarı açtı Üüretim, Kultura hem Aaraştırmak Ministerliin başı Korneliu Popoviç. Ministr söledi, ani Moldovada yaşayan az sayıda etnik bölümnerin devlet dilini yufka bilmesi köstek eder halklar arası ilişkileri kaaviletmää. O teklif etti bölä üüretim birliini kurmaa, angısında hepsi milletlerin denk hakları kaliteli bilgileri kabul edeceklär.

Seminarın ikinci payında geçti diskusiyalar, angılarında kaldırıldı soruşlar Moldovada üüretim sistemini iki/çok dilli üüretmeyä geçirmää.