Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Понедельник, 30 декабря 2019 13:26

Gagauziyada turizm, kultura hem üüretim sferalarında istemekleri hem zorlukları belli etmesi

Dekabrinin 10-12-dä 2019 yılda Avdarma küüyündä seminar ‘Gagauziyada turizm, kultura hem üüretim sferalarında istemekleri hem zorlukları belli etmesi’ geçti. Üç yılın arasında (2015-2018) Kişinöv hem Komrat kononnarını kabul edän devlet izmetçileri Gagauz Avtonomiya statusunun hak soruşlarınnan baalı barabar karar yollarını buldular. Bu proektin sponsoru Şveţiya devleti. Baamsız fin kurumu ‘Euac Reslarch’ Gagauziyanın Bakannıı Komitetinnän barabar seminarın organizatorları.

Seminar üç gün işledi: ilk günü – Gagauziya turizm sferasında istemeklär hem problemalar belli edildi, ikinci günü – kultura uurunda, üçüncü günü – üüretim uurunda. Seminarın üçüncü günündä  pay aldılar Üüretim, Kultura hem Aaraştırmak Ministirliindän zaametçilär, Komrat Devlet Universitettän üüretmennär, Gagauziya Genel Üüretim müdürlüün başı hem zaametçileri, M.Çakir adına Komrat Pedagogika kolejin direktoru, Gagauziya liţeylerin hem gimnaziyaların müdürleri.