Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Четверг, 06 мая 2021 09:26

Gagauz filologiya hem istoriya kafedrasında magisterlik işlerin ilk koruması geçti

Mayın 5-indä 2021-inci yılda gagauz filologiya hem istoriya kafedrasında MPG-19 gr. magistraturada üürenän studentlär  bilim işlerin ilk koruması geçti. Komisiyaya 5 kişi girdi: doktor konferenţiar Çimpoeş L.S., doktor konferenţiar Bankova İ.D., doctor Sırf V.İ., doctor Karanfil Güllü hem kafedra başı Mutaf G.N.

Herbir student kısadan açıkladı kendi magisterlik işlerin aktuallıını, önemniini, strukturasını. Kendi işlerini studentlär gagauz dilini hem literaturasını üüretmäk didaktikasında yazdılar. Bilim öndercileri verdilär nasaat studentlerä.

Magisterlik işlerin koruması Mayın 27-dä, 29-da geçecek. İi başarılar dileriz!

 

Kafedra başı  Mutaf G.N.