Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Пятница, 15 октября 2021 21:26

‘Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactic’ proekt sınırları içerisindä kultura aradakı terbietmesinin uygulanması için transfer mehanizmalarının operativ plannamasında seminar geçti

Oktäbrinin 6-da 2021-inci yılda  Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a) proekt sınırları içerisindä kultura aradakı terbietmesinin uygulanması için transfer mehanizmalarının operativ plannamasında online formasında seminar geçti

Seminarın organizatoru - PRO DİDACTİCA üürenmäk merekezi (Kişinöv k.). Moldovanın 7 universitettän üüretmennär, proektin azaları, seminarda pay aldılar: Moldova Devlet Universiteti, İon Kränge adına Devlet Pedagogika Universiteti, Aleko Russo adına Belţ Devlet Universiteti, Komrat Devlet Universiteti, Tiraspol Devlet Universiteti (Kişinöv), B.Hajdeu adına Kagul Devlet Universiteti, G.Ţımbalak adına Tarakliya Devlet Universiteti.

Komrat Devlet Universitettän seminarda pay aldılar:  doktor, konferenţiar Yanioglo M.A., gagauz filologiya hem istoriya kafedra başı, doktor Mutaf G.N., kultura hem incäzanaat kafedra başı Şögoleva T.İ.,  doktor, konferenţiar Kovrikova R.N., doktor, konferenţiar Kör L.S., doktor, konferenţiar Kuţitaru N.İ., doktor Papţova A.K.

Proektin koordinatorları C. Bujac и V. Goraş–Postică katılımcıları seminar programasınnan hem ‘Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice’ (faza a II-a) proektin davasınnan hem neetlerinnän tanıştrırdı.

Ortak universitetlerin temsilcileri EIC Merkezlerini gösterdilär. KDU-dan proektin koordinatoru doktor, konferenţiar Yanioglo M.A. devam edän hem plannanan çalışmalar için annattı. Seminarın sonunda katılımcılar kultura aradakı terbietmesinin problematika ilerlemesi için konuştular.  

Hazırladılar: Doktor Mutaf G.N., proektin azası;

Doktor, konferențar Yanioglo M.A.,

EİC proektin koordinatoru.