Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Пятница, 25 мая 2018 14:40

25.05.2018. Gagauz filologiya kafedrasında magisterlik işlerini korumak

Studentlär ayırdılar  metodika uurunda aktual temaları, angıları uşak başçasında, gimnaziyada, liţeylerdä gagauz dili hem literatura metodikasınnan baalı.

Masterantlar bilim kaynaklarını aaraşturdılar, kendi praktika işindä eksperiment geçirdilär, metodika teklifleri terbiedicilerä hem üüredicilerä hazırladılar.

Devlet komisiyanın Başı nışannadı, ani studentlerin üüsek uurda teoriya bilgileri hem praktika becermekleri var. Komisiya azaları magistraturayı başarannara nasaat verdilär, ileri dooru aaraştırmalarını ilerletmää hem gagauz dili metodikasında bilgileri incelemää.

Другие материалы в этой категории: 14.02.2018. Anılmış gagauz bilim adamın G.Gaydarcının anmak günü »