Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Среда, 15 мая 2019 11:21

Liţenţiat praktikasını korumak

Mayın 19-dä 2019-cu yılda Gagauz dili, kultura hem istoriya departamentindä Gagauz filologiya sekţiyasında “Jurnalist” zanaatında J-16 grupadan studentlär liţenţiat praktikasını korudular. Studentlerin temaları büünkü gündä Moldovada hem Gagauziyada aktual.

Studentlär teoriya hem praktika materialları hazırlayıp, türlü kaynakları kullandılar. Aarştırmalar yaşamak problemalarınnan baalı. Liţenţiat temaları açıklêêr ekologiya problemalarını, Kıpçak küüyündä kolhoz kurulması, zamandaş MASS MEDİA strukturasını hem örüyüşünü Moldovada hem Gagauziyada.

Komisiya azaları çıkışları yaptılar, nasaat verdilär, gelän liţenţiat işlerin korumasında ii başarıları adadılar. Bilim öndercilerinin bakışlarını hem studentlerin cuvapları göstererlär, ani liţenţiat praktikanın neetleri gerçeklendi hem diplom işlerin koruması başarılı olacek.