Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Понедельник, 16 сентября 2019 18:59

G.A.Gaydarcının anmak günü

KDU-da sentäbrinin 14-dä adetçä G.Gaydarcının anmak günü geçer. Nicä biliner, bu adam anılmış gagauz yazıcısı, bilim zaametçisi, lingvist, üüredici.

Gagauz filologiya kafedrasından üüretmennär, MPG-18, MPG-19 grupalardan studentlär toplantılar Gagauziya Şan Aleyasında G.Gaydarcının anmak taşın yanında.

Kafedradan üüretmennär: İ.D.Bankova, Mutaf G.N. hem Uzun D.F. tanıştırdılar studentleri G.Gaydarcınnın kısadan biografiyasınnan, açıkladılar onun izmetini gagauz dilin ilerlemesindä, aklına getirdilär yazıcının gagauz bilim gramatikasında çalışmasını, yaradıcılıını. Studentlär G.Gaydarcının şiirlerini okudular.

Bundan sora hepsi pay alannar peetçinin anmak taşına çiçek koydular.