Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU

Azərbaycan Tədris Mərkəzi 

2008-ci ildə Moldovadakı Azərbaycan Səfirliyinintəşəbbüsü ilə Komrat Dövlət Universitetində Azərbaycan Tədris Mərkəzi açıldı.Mərkəz müxtəlif  texnika ilə, kitablarla, şəkillərlə tecrih edilmişdir. Burada Azərbaycanın tarihini, folkolrunu, dilini və ədəbiyyatını öğrənmək üçün kifayət qədər kitab və bukletlər var. Azərbacanın mədəniyyətini, arhitekturasını tanıtmaq üçün Mərkəzdə müxtəlif vidio-audio materiallar  və şəkillər mövcuddur. Dəfalarca Azərbaycan Tədris Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Canab Səfir İsfəndiyar bəy Vahabzadənin  Komrat Dövlət Universitətində dərs verməsini təşkil etmiş, və  bu da Azəbaycan xalqını buranın tələbələrinə daha dərindən tanıtmağa yardımcı olmuşdur. Komrat Dövlət Universitetində Azərbaycanlı tələbələr də təhsil alır, və gələcəkdə də Azərbaycanlı tələbələrin artdırılması planlaşdırılır. Azərbaycan milli bayramlarını tanıtmaq üçün Azərbaycan Tədris Mərkəzi ikinci ildir ki Novruz Bayramını təşkil edirlər. Bu il Novruz Bayramının Komrat Devlət Universitetində keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Gələcəkdə Azərbaycan dilini öğrenmək istəyən tələbələr üçün Azərbaycan dilinin tədrisi də planlaşdırılmışdır. 

Центр изучения Азербайджана

Центр изучения Азербайджана был открыт в 2008 года при содействии Посольства Азербайджана в Молдове в c целью ознакомления  с истории, культурой, языком, литературой и этнографии Азербайджанского народа. Центр оборудован в соответствии с современными стандартами. Большое разнообразие литературы по многим гуманитарным направлениям открывают перед интересующимся широкое представление о Современном Азербайджане, о его радостях и достижениях. В Центре имеются видео и аудио ролики., знакомящие студентов с культурой и архитектурой Азербайджана. Несколько раз Центр организовал  лекции Посла Азербайджана в Молдове господина Исфендияра Вагабзаде, что послужило более тесному ознакомлению студентов с Азербайджаном. В Комратском Государственном Университете учатся студенты из Азербайджана. Для ознакомления студентов с национальными праздниками Центр в университете проводит весенний праздник Новруз. Для желающих планируется изучение азербайджанского языка.