Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU

Планирование научно-исследовательской деятельности Комратского государственного университета

 

 

Планы на 2024 год

PLANUL PENTRU PLATFORMA ON-LINE DE ÎNREGISTRARE, MONITORIZARE ȘI RAPORTAREA EVENIMENTELOR ȘTIINȚIFICE DIN REPUBLICA MOLDOVA АNUL 2024 (IANUARIE-IUNIE)

Планы на 2023 год

 

Планы по научно-издательской деятельности на 2023 год

 

Планы на 2023-2024 учебный год

 

 

Планы на 2022-2023 учебный год

 

 

Autoevaluate

Raport de autoevaluare a USC (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare " Dezvoltarea inovationala  a potentialului uman in mediul policultural" (pentru anii 2010-2014) - descărcare

Raport de autoevaluare a USC pe profilului de cercetare "Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional"  - descărcare

 

Положения

Положение о научном Совете КГУ - скачать

О порядке планирования, подготовки и проведения научно-организационных мероприятий в КГУ - скачать

Положение о Совете молодых ученых – скачать  (титульный лист - скачать) Инноцентр - скачать

Положение о научно-исследовательском центре "Прогресс" - скачать

 

Отчёты

Годовой отчет о научно-исследовательской и инновационной деятельности Комратского государственного университета (КГУ) на 2023 год

 

Полезные ссылки

 

Архив

 

Планы на 2021-2022 учебный год

 

Планы на 2020-2021 учебный год

 

Планы на 2019-2020 учебный год

 

Планы на 2018-2019 учебный год 

 

Планы на 2017-2018 учебный год 

 

Планы на 2016-2017 учебный год

Отчеты

1.RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ  (pentru anul 2014). Tema ştiinţifică: «Pregătirea specialistului pentru omunicarea interculturală în spaţiul multietnic» - descărcare

2.RAPORT PRIVINDACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞIINOVAŢIONALĂ (pentruanul 2014). Tema ştiinţifică: «Dezvoltarea inovaţionalăîn domeniul de drept şiaştiinţelor socioumaniste în mediul multicultural regional» - descărcare

3. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ   (pentruanul 2014). Tema ştiinţifică: «Probleme actualeale ştiinţelor de informatică, matematică şifizică» - descărcare