Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Четверг, 30 июля 2020 21:20

Gagauz dilin yazısına 63 yıl

İyülün 30-da 2020-ci yılda Gagauz dilin yazısı 63 yılını tamannadı.

Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi M.V.Maruneviç adına, Komrat Devlet Universiteti, Millet istoriya hem etnografiya muzeyi D.N.Kara Çobanın adına Beşalma küü, Rusiya İşbirliinnän barabar ‘İstoriya ecelleri birlii’ Bilim - praktika konferenţiya Pokrovskaya Lüdmila Aleksandrovnanın 95-inci yıl dönümünä geçirdilär.

Konferenţiyada pay alannarı açıkladılar anılmış türkologun L.A.Pokrovskayanın zaametini gagauz dilin bilim gramatikasını hazırlamaa deyni, folklorumuzu aaraştırmasında, sözlük hazırlamasında. Türkolog çok zaamet koydu Gagauz filologiya kafedrasının kurulmasında, studentleri hazırlamasında.

Komrat Devlet Universitetin Gagauz filologiya kafedrasında 1997-ci yılda ‘Türk dilleri (gagauz dili)’ zanaatında doktorantura açıldı. Pokrovskaya L.A. genç aaraştırıcılara önderci oldu. 1992-ci yıldan 1999-cu yıla kadar çalışarkan KDU-da, Lüdmila Aleksandrovna 90-dan zeedä student-fılolog hazırladı.

Biz sayȇrız hem hatırlȇȇrız bu anılmış insanı, angısı kendi yaşamasını gagauzlarlan baaladı. Kafedramızın üüretmenneri hem studentlär L.A.Pokrovskayanın bilim işlerini ilerleyecek üürenmää hem aaraştırmaa.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
https://kdu.md/ru/item/1327-gagauz-dilin-yaz-s-na-63-y-l#sigProIdbfa8e2c5a8
Prev Next