Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

 

PRODUS LACTAT PROBIOTIC CU ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ÎNALTĂ

Recent, se observă un interes major al consumatorilor față de produsele sănătoase. Acest fapt i-a determinat tinerii cercetători din Universitatea de Stat din Comrat (USC) să inițieze cercetări asupra dezvoltării produselor lactate fermentate bogate în antioxidanți.

Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2024-31.12.2025.

Bugetul proiectului: 230 300 MDL.

Scopul Proiectului constă în dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor fundamentale şi aplicative cu impact major în domeniul tehnologiei produselor alimentare, prin crearea produsului alimentar sigur, accesibil și valoros, înlocuind conservanților sintetici cu cei naturali (produse apicole și tulpinilor autohtone de bacterii lactice) și îmbunătățirea calității produsului finit și elaborarea „alimentelor sănătoase” cu efectele benefice asupra organismului uman.

Obiectele principale ale cercetărilor: lapte de vacă, bacterii lactice autohtone, miere de albine, produse lactate fermentate cu substanțe antioxidante.

Obiectivele Proiectului:

  • Izolarea şi identificarea bacteriilor lactice cu caracteristicele simbiotice din sursele naturale autohtone;
  • Crearea culturilor starter autohtone cu potențial biotehnologic înalt pentru fabricarea produselor lactate fermentate;
  • Obţinerea şi diversificarea produselor lactate fermentate din lapte cu bacterii lactice autohtone şi miere de albine cu potenţial funcţional;
  • Elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a metodelor de determinare a duratei de păstrare a produselor lactate fermentate elaborate.

Metode de cercetare: tehnologice, fizico-chimice, chimice,

biochimice şi microbiologice сonform standardelor internaţionale (Official Methods of Analysis of AOAC International). De asemenea, vor fi utilizate metode statistice, inclusiv analiza datelor experimentale cu utilizarea fişelor X–R, fişelor S2 şi altele.

Rezultate preconizate: Determinarea compoziţiei chimice şi a potenţialului funcţional al mierii de albine autohtone. Caracteristicele laptelui. Culturi simbiotice autohtone de bacterii lactice. Procedee şi reţete argumentate ştiinţific privind fabricarea sortimentului de produse lactate fermentate. Metodologia determinării termenului de valabilitate a produselor fermentate elaborate.

Relevanţa: Proiectul se încadrează în necesităţile pieţei Republicii Moldova având în vedere diversificarea fabricării produselor lactate cu activitatea anioxidantă sporită pe scara industrial.

Coordonatorul proectului: dr., lect. univ., Anatoli Cartașev.