Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

UPGRADE - "Îmbunătățirea urmăririi angajabilității absolvenților în Moldova"

 

Programul Erasmus+ 2021-2027

KA2 - Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Consolidarea capacităților în învățământul superior

Numărul proiectului: 101129166

Titlu: "Consolidarea monitorizării angajabilității absolvenților în Moldova".

Perioada de desfășurare a proiectului: 11.01.2023 - 31.10.2026

Pagină web: https://upgrade-project.ase.md/

Unul dintre indicatorii importanți care caracterizează calitatea programelor educaționale din învățământul superior (ES) este cererea de absolvenți pe piața muncii, care poate fi monitorizată prin analiza angajabilității acestora. Autoritățile moldovenești au formulat monitorizarea angajabilității absolvenților ca o prioritate urgentă pentru perioada următoare.

Proiectul UPGRADE este o abordare de jos în sus, pornind de la absolvenți și universități, cu scopul de a moderniza și dezvolta sectorul învățământului superior în societate, de a consolida relația dintre universități, factorii de decizie și întreprinderi și, la rândul său, de a îmbunătăți calitatea învățământului superior.

Obiectivul principal al proiectului UPGRADE este de a consolida monitorizarea capacității de angajare a absolvenților instituțiilor de învățământ superior din Moldova. Proiectul UPGRADE prevede elaborarea primului studiu pilot privind angajabilitatea absolvenților și crearea primului raport privind angajabilitatea absolvenților

Obiectivul principal al proiectului UPGRADE este de a consolida monitorizarea capacității de angajare a absolvenților instituțiilor de învățământ superior din Moldova. Proiectul UPGRADE prevede elaborarea primului studiu pilot privind angajabilitatea absolvenților și crearea primului raport privind angajabilitatea absolvenților.

Experiența partenerilor UE va fi transferată și vor fi studiate practicile altor țări UE pentru a elabora un studiu pilot privind angajabilitatea care va fi în conformitate cu standardele UE. Rezultatele raportului vor fi încărcate pe un portal național online pentru monitorizarea angajabilității absolvenților. Proiectul UPGRADE va consolida capacitatea instituțiilor de învățământ superior de a-și urmări absolvenții

Obiectivele specifice sunt:

OB 1: Să contribuie la monitorizarea capacității de inserție profesională a absolvenților IÎS și la crearea unui consens național în Republica Moldova în rândul părților interesate cheie;

ОB 2: Să îmbunătățească și să promoveze cadrul legislativ și de reglementare legat de angajarea absolvenților IÎS la nivel național și instituțional în Moldova;

ОB 3: Consolidarea capacității resurselor umane ale Ministerului Educației și Științei al Republicii Moldova și IIS Moldova de a monitoriza capacitatea de angajare a absolvenților;

EB 4: Consolidarea capacității personalului IOS din Republica Moldova de a proiecta și efectua cercetări privind angajabilitatea absolvenților, de a oferi servicii eficiente de orientare profesională și de a facilita inserția profesională a studenților și absolvenților pe piața muncii

Rezultate așteptate:

Sondaj la nivel național privind ocuparea forței de muncă a absolvenților;

Studiu pilot privind urmărirea ocupării forței de muncă a absolvenților;

Reglementare națională privind monitorizarea capacității de inserție profesională a absolvenților;

Îndrumare metodologică privind înființarea și funcționarea centrelor universitare de orientare și consiliere în carieră;

Portal național pentru monitorizarea absolvenților;

Regulamentul privind orientarea carierei universitare;

Raport privind ocuparea forței de muncă a absolvenților din instituțiile de învățământ superior;

 

Bugetul total al proiectului este de 962.909,00 euro

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) - coordonator de proiect

Universitatea de Stat din Moldova (GUM)

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău (UPSC)

Universitatea de Stat din Bălți "Aleku Russo" (USARB)

Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (USC)

Universitatea de Stat din Comrat (CDU)

Ministerul Educației și Științei al Republicii Moldova (MICRM)

Institutul European pentru Inițiative de Reformă și Educație "Aspire" (ASPIRE)

Universitatea din Valencia (UF), Spania

Universitatea Tehnică din Deggendorf (DIT), Germania

"1 Decembrie 1918". Universitatea din Alba Iulia (UAB), România.

 

Echipa de management a proiectului UPGRADE:

Coordonator instituțional al proiectului:  dr., conf. univ., Tatiana Racovcena.

Managerul financiar al proiectului:  dr., conf. univ., Nadejda Ianioglo.