Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

«Buhgalter esaplamakları hem finans» kafedrası

 

Karabet M. kafedra başı, ekonomika bilimnerindä  ekonomika urunda magistru.

CV

 

Moldova Respublikasının Hükümet kararına görä № 309 1995 yıldan mayın 17-dän kafedra nicä ayırı bir bölüm çalışêr. 2013 yıldan onun adı «Buhgalter esaplamakları hem finans» kafedrası.

Büünkü gündä kafedrada 13 üüretmen çalışêr, onnardan 7 doktar-doţent. 2005 yılda kafedrada 3 zanaat açıldı: 361.1 "Buhgalteriya esaplamakları", 364.1 "Finanslar hem banklar", 367.1 "Statistika hem ekonomika prognozu".  2006 yılda zanaat "Buhgalteriya esaplamakları" akreditaţiyayı geçti.

Kafedra hazırlêêr bilim uurunda, buhgalter, finans  zaametçilerini. 70% genç speţialist zanaatına görä çalışêr.

2010 yılda kafedrada açıldı masterat zanaatta "Buhgalteriya esaplamakları hem audit ekonomika", 2013 yılda - "Korporotiv finansları".

Kafedranın önemni çalışması - bilim-aaraştırmak işi. Üüretmennär halklar arası bilim konferenţiyalarda, simpoziumnarda, ekonomika forumnarında pay alêrlar.

Üüretmennär hazırlêêr bilim konferenţiyaları, zanaatlara görä olimpiadaları, konkursları, angılarına studentlär aktiv katılêrlar.

Kafedra başarannarın var kolaylıı magistraturada, doktoranturada üürenmeyi ilerletmää.

"Buhgalteriya esaplamakları hem finans" kafedrası Moldova hem başka devletlerdän universitetlärlän baalantıları kurêr.

 

 

 

Загрузки:

Профессии финансист, бухгалтер - скачать

Стратегический план развития кафедры Бухгалтерского учета и финансов - скачать

Стратегия развития экономическою факультета КГУ на период на 2013-2018 г. - скачать

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.