Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Gagauz filologiya hem istoriya kafedrası

 

Kafedra başı – üüretmen,
pedagogika bilimnerindä
magistr Mutaf G.N.

 

Kafedranın istoriyası

Gagauz filologiya kafedrası 1991-inci yılda kuruldu. Kafedranın ilk başıydı profesor, yazıcı D.N.Tanasoglu. 1995-2000 yıllarda kafedra başıydı L.K. Baurçulu. 2000-2005 yıllarda kafedra başıydı doktor doţent Bankova İ.D.

Kafedranın kurulmasından çalıştı türkolog, profesor, doktor habilitat Pokrovskaya L.A. İlk günnerdän kafedrada çalıştı anılmış türkolog, doktor Gaydarcı G.A.

Büünkü gündä kafedrada çalışêrlar: doktor, konferențiar Bankova İ.D., baş üüretmen, magistr Uzun D.F., üüretmen, magistr - Mutaf G.N., dispetçer – Ponomaröva O.D.

Üüretmennär pay alêrlar türlü halklar arası simpoziumnarda, kongreslerdä, konferenţiyalarda. Onnar hazırlêêrlar üüretmäk programalarını, pedagogika praktikanın plannarını, metodika uurunda nasaatları.

Her yılın geçiriler gagauz yazıcılarınnan buluşmaklar, studentlerin bilim-aaraştırmak konferenţiyaları. Studentlär, kendi aaraştırmak işlerini hazırlayıp, lițențiat hem magisterlik işlerini koruyêrlar, neredä yorumlêêrlar gagauz dilindä, literaturasında, metodikada az aaraştırılan soruşları.

2008-inci yılda kafedrada profesional hem aaraştırmak programalarında magistratura açıldı.
25 yılın içindä kafedra 391 speţialist hazırladı: 345 kişi – I țiklada, 46 kişi – II țiklada.

 

 

 

 

тел. +373 298 2-44-06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.