Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Kara Sergey Vasilyeviç
«Çiftçilik malı tehnologiya yapımnarı» kafedra başı, çiftçilik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
Kontaktlar: Moldova, Komrat, Galaţan sokaa,17
Tel: (+37329825673)     
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

«Çiftçilik malı tehnologiya yapımnarı» kafedrasının misiyası üüsek uurda bilgileri vermää, dayanarak bilim aaraştırmalarına çiftçilik mallarını hazırlamak proţesindä Moldovada. Misiyanın efektiv gerçeklenmesi belli olêr profesorların, üüretmennerin işbirliindä, üüretmäk hem profesional programaların hazırlamasında I-inci, II-nci ţıklalarda üürenän studentlerä deyni.

Kafedrada çalışan profesorlar, üüretmennär:

 • Kara S. V. - «Çiftçilik malı tehnologiya yapımnarı» kafedra başı, çiftçilik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
 • Varban S. A.- doktor habilitat, profesor universitar.
 • Fedotova L. V. - çiftçilik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
 • Soldatenko O. V. – tehnik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
 • Neykovçena Ü. S. - çiftçilik bilimnerindä doktor, lektor universitar.
 • Sukman N. S. – himiya bilimnerindä doktor, lektor universitar.
 • Koşeleva O. K. – magistr, asistent universitar.
 • Statov N.K. – asistent universitar.
 • Bas E.F.-asistent universitar.

Profesorların, üüretmennerin bilim aaraştırmaları:

 • Gagauziyada üzüm büütmäk zamandaş tehnologiyaları.
 • Gagauziyada kuvancılık innovaţion tehnologiyaları.
 • Su resursların kalite monitoringi.
 • Moldovanın  üülen tarafında klimat hem çol problemaları.
 • Moldovanın üülen tarafında topraan diagnostikası.

Kafedra zaametçileri bu proektlerdä pay alêrlar:

 • «Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab);
 • «Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală» 19,80012,80,07А;
 • «Forme farmaceutice solide multecomponente nanodimensionale inovatoare, care conțin hexaammincobolt (III) cu proprietăți antivirele și antibacteriene» 17.80013.8007.10/6245A STCU;
 • Çiftçilik sferasında GİS tehnologiyaların oluşturması .

Kafedra bölä zanaatlarda speţialistleri hazırlêêr:

I ţikl

 1. «İnjeneriya hem menedjment çiftçilik malları hazırlamasında».
 2. «İmeelik malları tehnologiyası».
 3. «Agronomiya»

II ţikl

 1. «Çiftçilik yapımnarın önetimi».
 2. «Agroekologiya».
 3. «Moldovanın üülen tarafında şarapçılık malların yapımnarı».

Kafedrayı başarannar çalışêrlar:

 1. Sençenko E. – ekologiya departamentinin başı, Gagauzia.
 2. Petrov V. – Baş agronom SRL «Agro-Sadım».
 3. Peykov E. - Baş agronom SRL «Aydın».
 4. Esir G. - Baş agronom SRL «Eniycä».
 5. Kürkçü M. - Baş agronom konsultant SRL «Ukravit».
 6. Yasıbaş A. - Baş agronom consultant SRL «Vadalex Agro».
 7. Koltuk V. - önderci SRL «Basarabia-Agroexport».
 8. Vlah E. – tehnolog SA «Tomay Vinex».
 9. Zlatova İ – laboratoriya başı SA ‘Tomay Vinex».
 10. Nezalzov D. – veterinar, Rosiya.

Kafedrada var laboratoriyalar agrohimiyada, mikrobiologiyada, büümnerin fiziologiyasında. Burada studentlerin var kolaylıı laborator işlerini geçirmää. Studenlär, magistrantlar üüretmennärlän barabar bilim aaraştırmalarını hazırlêêrlar. Bu aaraştırmaların çıkışlarını onnar liţenţiat işlerindä hem magisterlik disertaţiyalarında kullanêrlar.

Studentlär Türkieyedä, Bulgariyada, başka devletlerdä praktikayı geçerlär.