Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

"İNFORMAŢION TEHNOLOGIYALARI, MATEMATIKA HEM FIZIKA" KAFEDRASI

 

Popil Genadiy Petroviç – kefedra başı, magistr
Kontaktlar: Moldova, Komrat, Galaţan sokaa 17
tel. +373 298 2-21-85
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

"İnformaţion tehnologiyaları, matematika hem fizika" kafedrası 1991 yılda kuruldu. Kafedranın kurulmasından 1995 yıladan  kafedra başıydı üüretmen İovçu M.İ. 1995 -2005 yıllarda – üüretmen Popil G.P.  2005 – 2011 yıllarda – doktor, doţent Kovrikova R.N. 2011 – 2018 yıllarda – doktor, doţent Sirkeli V.P. Büünkü günda kafedra başı magistr, üüretmen Popil G.P.

Kafedra zaametçileri okuyerlar disţiplinaları matematikada, informaţion tehnologiyalarında, fizikada. Üüretmennär informaţion tehnologiyaların kullanmasını türlü sferalarda aaraştırêrlar, treningleri geçirerlär, matematika hem informatika üüredicilerin didaktika kurslarında dersleri okuyerlar.

Kafedrada çalışannar:

Popil G.P. – karedra başı, magistr.

Kovrikova R.N. -  doktor, doţent.

Velikova T.G. - doktor, doţent.

İovçu M.İ. - magistr, üüretmen.

Sibova O.G. – magistr, üüretmen.

Kısa L.P. – magistr, üüretmen.

Lupaşku S.İ. – magistr, üüretmen.

Uzun V.İ. – dispetçer.

Vlah E.A. – laborant.

Radanov G. - laborant.

Räposov D. – laborant.

Kafedra bölä zanaatlara görä speţialistleri hazırlêêr:

I inci ţikl (liţenţiat)

  • İnformatika.
  • İnformatika hem matematika.
  • İnformaţion menedjment.

II –nci ţikl (masterat)

  • Matematikanın didaktikası.
  • İnformatikanın didaktikası.

Kafedra üüretmenneri türlü programalarda pay alêrlar. 2018 yılda doktor, doţent Kovrikova R.N. mobil programasında ‘ERASMUS +’ pay adı. İ-16 grupadan studentlär Knäzeva V., Keleş A. , Baba D., Yajobakı İ. ‘ERASMUS +’  mobil programasına katıldılar.

Profesorlar, üüretmennär türlü proektlerdä bereketli çalıêrlar:

  • ERASMUS+ TEACH ME 561820-EPP-1-2015-1- DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, 2015-2018.
  • 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES «Inter-University Start-Up Centers for Students' Innovations Development and promotion - SUCSID», 2012-2015.
  • 144742-1-2008-1-DE-Tempus-JPHES - „Educational centers’ network on modern technologies of local governing” (ECESIS), 2008-2010.
  • 516597-TEMPUS 1-2011-1-FR «Création Réseau Universités Numériques Thématiques en sciences appliquées et sciences économiques en Moldavie/ Crearea unei reţele universitare tematice in stiinţe aplicate si economice in Moldova”, 2011-2014.
  • 530621-BG-JPGR TEMPUS- La MANCHE «Leading and Managing Change in Higher Education», 2012-2015

Her yıl informatikayı islää bilän studentlerin arasında yarışmak ‘İnfoşnik’ geçer. Bu konkurs verer kolaylık studentlerin yaradıcılık becermeklerini informaţion tehnologiyaların kullanmasında belli etmää. Studentlär pay alêrlar ‘Açık urok’ korkunsunda, neredä en ii uroklarını pedagogika praktikasından göstererlär.

Kafedra zaametçileri halklar arası bilim – praktik konferenţialarda pay alêrlar. Kafedra baalanıları kurêr Moldova Respublika üüretim kurumnarınnan, Evropa universitetlerinnän.

Kafedrada açıldı E-learning CENTER distanţion üüretmäk-metodika merkezi. O hazırlêêr, koordinaţiya hem kontrol yapêr üüretmäk-metodika elektron üüretmesini (e-learning) MOODLE KDU platformasında (http:// elearning.kdu.md).