Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

«Ekonomika»kafedrası

 

 

MUSKA SNEJANA – kafedra başı, ekonomika bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
Kontaktlar: Moldova, Komrat, Galaţan sokaa 17
Tel:   (+373298) 23980     Fax: (+373298) 23481    
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kafedranın misiyası

«Ekonomika» kafedranın misiyası –üüsek uurda kompetent speţialistleri hazırlamaa, ekonomika, menedjment, marketing uurunda bilim aaraştırmalarını ilerletmää.

Genel informaţiya

«Ekonomika» kafedrası 1991 yılda kuruldu. Onun  ilk  başıydı ekonimika bilimnerindä doktor Tauşamcı K.P.

Kafedra üüretmenneri üüretmäk proţesindä zamandaş inovaţion üüretim tehnologiyaları aktiv kullanêrlar, bilim aaraştırmalarını yapêrlar, bilim-pedagogika kadrolarını hazırlêêrlar.

Kafedranın kurulmasında çok zaamet koydular: profesor Orlov S.A., profesor Onofrey A.Z., profesor Parmakli D.M., doţent Arikova Z.N., doţent Levitskaya A.P., doţent Genova S.İ.

Kafedra halklar arası işbirliini kurêr, baalantıları Evropa universitetlerinnän ilerleder.

Kafedra zaametçilerin, studentlerin var kolaylıı başka devletlerdä stajurovka geçsinnär. Onnar bölä bilim hem üüretim proektlerdä pay alêrlar:

  • Inter-university Start-up centers for students innovations development & promotion (2012 - 2015) 530349- TEMPUS FR-JPHES
  • Erasmus Mundus Broadening Educational Experiences  (EMBER)
  • INNOCENTER inovaţion inkubatorun örüyüşü.

«Ekonomika» kafedrası hazırlêêr I-nci ţiklada speţialistleri zanaatlara görä «Marketing hem logistika», «Biznes», «Turizm», II-nci ţiklada speţialistleri zanaatlarda «İş idaresi», «Marketing öndercilii», «Firma ekonomikası».

Kafedrada doktorantura zanaata görä 521.03 «Ekonomika sferasında çalışmak» açıldı.

Kafedra başarannarın ekonomika, öndercilik, marketing,, biznes uurlarında fundamental bilgileri var. Üüretmennär studentlerin bilim aaraştırmalarında öndercilik ederlär. Kafedranın önemni proekti – studentlerin arasında inovaţion biznes fikir yaraşmasını    hazırlamak hem geçırmäk. Bu konkurs verer studentlerä kolaylık iş becermeklenini ilerletmää, iş adamnarınnan baalantıları kurmaa.