Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Yabancı dillär kafedrası

 

Kafedra başı Sulak Sofya Konstantinovna, filologiya bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar
Metodist Taraleş Evdokiya Markovna
Kontaktlar: +373 298 27638
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yabancı dillär kafedranın misiyası – üüsek uurda hazırlamaa pedagogları-lingvistleri, angıları 2-3 dildä serbest konuşêrlar, informaţion tehnologiyaları, interaktiv metodikaları efektiv kullanêrlar.

Kafedra için genel informaţiya

Yabancı dillär kafedrası teklif eder zamandaş inovaţion programalarını englez hem alman dillerini üürenmää deyni. Üüretim programasına görä franţuz dili hem latin dili üüreniler. Kurslarda studentlerin var kolaylıı üürenmää kitay, grek, vengr, türk dillerini. Türlü halklar arası üüretim programaları vererlär hak studentlerä tanışmaa başka devletlerdä yaşayan halkların kulturasınnan.

Kafedrada çalışêr 1 profesor, 4 bilim doktoru, 7 doktorant, 2 üüretmen asistent. Englez, alman, rus dillerini üürenmektä biz türlü uurlu kombinir programaları kullanêrız.

Kafedra I-inci ţıklada liţenţiat speţialistleri iki zanaatta hazırlêêr:

0114.10. «Yabancı dillär»(englez hem alman).

0114.10. «Yabancı dillär»(alman hem englez). 0114.10.

«Yabancı dillär»(englez hem rus).

II-nci ţıklada masterat:

022 «Universitet öncesi kurumnarında german dillerini üüretmäk».

Gimnaziyalarda, liţeylerdä, koledjlerdä englez dili üüretmennerin var kolaylıı kvalifikaţiyalarını kurslarda üüseltmää. Kafedrada çalışêr Amerika, Britaniya, Almaniya, Greţiya, Vengriya kultura merkezleri,  neredä zamandaş multimediya araçları kullanılêr. Burada lääzımnı artistik kiyatları, sözlüklär, gazetalar var. Studentlär, liţeydän üürenicilär bu kaynakları kullanêrlar, referat, kurs işlerini, liţenţiat hem magisterlik işlerini yazmakta.

Her yıl «FULBRIGHT» programasına görä Amerikadan üüretmennär, doktorlar geler. Onnar götürerlär englez dilindä diskusiya klublarını, neredä studentlär serbest konuşêrlar.

İşbirlii «DAAD» hem  «FULBRIGHT» halklar arası programalarına görä verer hak studentlerä, üüretmennerä Almaniyaya hem Amerikaya gitmää, taa derindän yabancı dilleri üürenmää hem aaraştırmalarını yapmaa. Halklar arası programalarına görä «GLOBAL UGRAD», «ERASMUS+» studentlär bir semestr  yada bütün yıl Evropa hem Amerika universitetlerindä üürenerlär.

Kafedra üüretmenneri türlü proektlerdä pay alêrlar.

 

Kafedranın istoriyasından

1991 yılda Yabancı dillär kafedrası kuruldu. 1991-1994 yıllarda kafedra başıydı Țıgler M.A. 1995-2005 yıllarda – Bevza E.P.  2005 yıldan kafedra başı filologiya bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar Sulak S.K.

Kafedrada Greţiyadan, Angliyadan, Polşadan üüretmennär çalıştılar.

Kafedra üüretmenneri «FULBRIGHT», «IREX» programalarına görä Amerikada stajirovkayı geçtilär, «DAAD» hem «PAD» programalarına görä Almaniyada stajırovka yaptılar. Kafedra zaametçileri türlü konferenţiyalarda, seminarlarda pay alêrlar, bilim aaraştırmalarını tiparlêêrlar.

Kafedra hazırladı speţialistleri türlü zanaatlarda: «Englez dili hem literatura. Alman dili», «Alman dili hem literatura. Englez dili», «Englez dili hem literatura. Rumın dili», «Englez dili hem literatura. Rus dili», «Rumın dili hem literatura. Grek dili», «İnformatika hem alman /englez dili», «Alman dili hem literatura. Grek dili», «Englez dili hem literatura. İspan dili».   

 

Курсы повышения квалификации

Учебные планы и аналитические программы

Planul de învăţămînt - download
Adnotări la curricula pentru programul de studiu - download

План мероприятий (научных, учебно-методических), планируемых на кафедре иностранных языков на 2019-2020 уч. год

Фотогалерея