Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Rumın hem slavän filologiya kafedrası

 

Kafedra başı Boykova Larisa Vasilyevna – doţent, filologiya bilimnerindä doktor.
Metodist Srarçuk Alöna Valeryanovna
Kontaktlar: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

1991 yılda Rumın filologiya kafedrası kuruldu. 2019 yıldan onun adı Rumın hem slavän filologiya kafedrası.

Kafedranın misiyası  - naţional hem halklar arası standartlara görä  üüsek uurda kompetent speţialistleri hazırlamaa, bilim aaraştırmalarını ilerletmää.

I-inci hem II-nci ţıklarda dil, literatura, didaktika, lingvistika, literatura teoriyası disţiplinalar profesional hazırlanmasında temeldir.

Kafedra zaametçileri halklar arası bilim konferenţiyalarında pay alêrlar, bilim işlerini tiparlêêrlar.  Kafedra baalantıları kurêr Moldovadan hem başka devletlerdän (Ruminiya, Bulgariya, Rosiya) üüretim kurumnarınnan.

Kafedrada Rumıniya informaţion merkezi açıldı. Bu verer kolaylık Rumınıya universitetlerin hem Komrat Devlet Universitetin arasında baalantıları düzmää, üüretmennerin kvalifikaţiyasını üüseltmää, rumın dili kurslarını efektiv geçirmää.

Üüsek profesional kaliteleri verer kolaylık genç speţialistlerä gimnaziyalarda, liţeylerdä, koledjlerdä, radioda, televideniyada çalışmaa.

 


СОСТАВ КАФЕДРЫ:

 

Татьяна Ивановна Раковчена
Доцент, доктор педагогических наук
Проректор по науке и международным связям 

Наталья Ивановна Куцитару
Доцент, доктор филологических наук 

Оксана Георгиевна Митителу
Доцент, доктор филологических наук

 

Кармен Димитриу (Румыния)
Преподаватель, доктор 

 

Любовь Константиновна Ботезату 
Доцент, доктор педагогических наук 

 

Галина Николаевна Муткогло 
Преподаватель, магистр 

 

Людмила Дмитриевна Неду
Преподаватель, магистр

Алёна Валерьяновна Старчук
Преподаватель

 

 


СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ:

Ciclul I
I цикла

0114.8/0114.10 Limba şi literatura romănă şi engleză
0114.09/0114.10 Limba şi literatura bulgară şi engleză
0114.10/0114.09 Limba şi literatura engleză şi rusă
114.09 Limbi și literaturi (Limba şi literatura bulgară şi rusă)

 
Ciclul II
II цикла

0114 Formarea profesorilor
1.Tendințe actuale în lingvistica și literature română
2.Filologia bulgară (limbă, literatură, educație)

 

Курсы непрерывного образования:

0114.8  Limba și literatura română (alolingvi)

0114.9  Limbi și literaturi (bulgară)