Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RU
Среда, 09 декабря 2020 20:23

Сотрудники Комратского государственного университета прошли научно-исследовательскую стажировку в Bolu Abant Izzet Baysal University

Сотрудники Комратского государственного университета прошли научно-исследовательскую стажировку в Bolu Abant Izzet Baysal University, с 26 ноября по 3 декабря 2020г. Кара С.В. в области виноградарства под руководством профессора Туран Карадениз. Кара А.Д. в научно-исследовательских лабораториях кафедры птицеводства под руководством профессора Хандан Есер.

Ректором Bolu Abant Izzet Baysal University Mustafa ALİŞARLI было вручено соглашение о двустороннем сотрудничестве, раннее подписанное между двумя ректорами ВУЗов. Соглашением предусматривается сотрудничество в области учебного процесса, научных исследований, стажировке преподавателей и студентов.

Были обсуждены проекты по программе Erasmus+, намечены дальнейшие шаги в реализации поставленных задач.

Komrat Devlet Üniversitesi çalışanlarından Kara Serghei Prof.Dr.Turan Karadeniz rehberliğinde bağcılık alanında, Kara Alla Handan Eser yönetiminde kümes hayvancılığı departmanının araştırma laboratuvarlarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde araştırma stajlarını başarı ile tamamladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü sayın Mustafa ALİŞARLI, beyefendiye daha önce iki üniversite rektörleri arasında  imzalanan ikili işbirliği anlaşmasınının ilave ekini sunduk. Anlaşmanın ekinde kısaca, eğitim süreci, bilimsel araştırma, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim alanlarında herçeşit  işbirliği maddeleri yer almakta idi.

 2 üniversite arasında ortak çalışması  sonucu kazanılan Erasmus+ programı kapsamındaki projeler  hakkında fikir alışverişi yapıldı, belirlenen görevlerin uygulanmasına yönelik atılacak adımlar konuşuldu.

 

Prev Next