Moodle KDU Центр непрерывного образования  

TÜRK ÖĞRENCİLERİ MERKEZİ

Merkezimiz 30.10.2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Moldova büyükelçisi Sayın Ahmet Ferit Ülker’in  katkılarıyla açılmıştır. Çağımızın gerektirdiği bütün teknik donanıma sahip olup öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Merkezimiz bünyesindeki Türk-SAT1C uydu bağlantısı, kablosuz internet ağı ve zengin kütüphanesi üniversitemizdeki bütün öğrencilerin kendilerini,genel kültürlerini geliştirebilecekleri imkanı sunmaktadır. Merkez aracılığıyla  her yıl 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde kutlamalar yapılmakta ve bu vesileyle türk kültürü tanıtılmaktadır.

ТУРЕЦКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Центр открылся   30.10.2009 г. Посол Республики  Турция, господин Ахмет Ферит Юлкер внес большой вклад в открытии  центра. Центр оборудован  современной техникой, оборудованием. Есть парабалистическая антенна «Türk-SATIC», студенты пользуются без проводниковым  Интернетом, Центр оснащен богатой турецкой  литературой,  есть возможность пользоваться литературой всем студентам КГУ.Ежегодно, 19 мая студентами  из Р.Турция широко отмечается  «День молодежи и спорта Турции» где студенты знакомят всех с  обычаями, традициями,   культурой,  и  богатой Восточной кухней.  

TURKISH STUDENT CENTER

Our center was opened 30.10.2009. with the contributions  ambassador of  Turkey in Chisinau Mr. Ahmet Ferit Ülker.  The center is equipped with modern technology and equipment. Center within the Turkish-SAT1C satellite connection, wireless internet network and a rich library where  students can improve  themselves, their culture and develop the general offers. Every year, May 19 students from Turkey, R. is widely celebrated "Day of Youth and Sports of Turkey where the students get acquainted with all the customs, traditions, culture, and rich Eastern cuisine. 

Tel 00373 298 2 59 88