Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG

Факультеты

Ekonomika fakulteti

 

Dekan
Ekonomi Doktoru
Todorici Liudmila
tel. +373 298 2-87-66
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
1991 yılında kurulan fakülte, üniversite ile aynı yaştadır. Bölümün bölümünün 18 yılı aşkın süredir, 1000'den fazla uzman eğitilmiş ve mezun olmuştur. Fakültenin gururu mezunları - ekonomistler, finansörler, muhasebeciler ve şirket yöneticileri. Fakülte zengin entelektüel potansiyel içerir - profesörler, doçentler, bilim doktorları. Fakülte öğretmenleri, kaliteli bir eğitim sürecinin uygulanması için sınıflara öğretim materyali sağlamak için harika bir iş çıkarırlar. Bu bağlamda, öğretmenler ders kitapları, monograflar, öğretim ve metodolojik kılavuzların geliştirilmesi ve yayınlanmasında aktif olarak yer almaktadır. Konferanslara, seminerlere, eğitimlere katılın. Fakülte piyasa ekonomisi ile ilgili araştırmalar yürütmektedir.

Кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Kara Sergey Vasilyeviç
«Çiftçilik malı tehnologiya yapımnarı» kafedra başı, çiftçilik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
Kontaktlar: Moldova, Komrat, Galaţan sokaa,17
Tel: (+37329825673)     
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

«Çiftçilik malı tehnologiya yapımnarı» kafedrasının misiyası üüsek uurda bilgileri vermää, dayanarak bilim aaraştırmalarına çiftçilik mallarını hazırlamak proţesindä Moldovada. Misiyanın efektiv gerçeklenmesi belli olêr profesorların, üüretmennerin işbirliindä, üüretmäk hem profesional programaların hazırlamasında I-inci, II-nci ţıklalarda üürenän studentlerä deyni.

Kafedrada çalışan profesorlar, üüretmennär:

 • Kara S. V. - «Çiftçilik malı tehnologiya yapımnarı» kafedra başı, çiftçilik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
 • Varban S. A.- doktor habilitat, profesor universitar.
 • Fedotova L. V. - çiftçilik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
 • Soldatenko O. V. – tehnik bilimnerindä doktor, konferenţiar universitar.
 • Neykovçena Ü. S. - çiftçilik bilimnerindä doktor, lektor universitar.
 • Sukman N. S. – himiya bilimnerindä doktor, lektor universitar.
 • Koşeleva O. K. – magistr, asistent universitar.
 • Statov N.K. – asistent universitar.
 • Bas E.F.-asistent universitar.

Profesorların, üüretmennerin bilim aaraştırmaları:

 • Gagauziyada üzüm büütmäk zamandaş tehnologiyaları.
 • Gagauziyada kuvancılık innovaţion tehnologiyaları.
 • Su resursların kalite monitoringi.
 • Moldovanın  üülen tarafında klimat hem çol problemaları.
 • Moldovanın üülen tarafında topraan diagnostikası.

Kafedra zaametçileri bu proektlerdä pay alêrlar:

 • «Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab);
 • «Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală» 19,80012,80,07А;
 • «Forme farmaceutice solide multecomponente nanodimensionale inovatoare, care conțin hexaammincobolt (III) cu proprietăți antivirele și antibacteriene» 17.80013.8007.10/6245A STCU;
 • Çiftçilik sferasında GİS tehnologiyaların oluşturması .

Kafedra bölä zanaatlarda speţialistleri hazırlêêr:

I ţikl

 1. «İnjeneriya hem menedjment çiftçilik malları hazırlamasında».
 2. «İmeelik malları tehnologiyası».
 3. «Agronomiya»

II ţikl

 1. «Çiftçilik yapımnarın önetimi».
 2. «Agroekologiya».
 3. «Moldovanın üülen tarafında şarapçılık malların yapımnarı».

Kafedrayı başarannar çalışêrlar:

 1. Sençenko E. – ekologiya departamentinin başı, Gagauzia.
 2. Petrov V. – Baş agronom SRL «Agro-Sadım».
 3. Peykov E. - Baş agronom SRL «Aydın».
 4. Esir G. - Baş agronom SRL «Eniycä».
 5. Kürkçü M. - Baş agronom konsultant SRL «Ukravit».
 6. Yasıbaş A. - Baş agronom consultant SRL «Vadalex Agro».
 7. Koltuk V. - önderci SRL «Basarabia-Agroexport».
 8. Vlah E. – tehnolog SA «Tomay Vinex».
 9. Zlatova İ – laboratoriya başı SA ‘Tomay Vinex».
 10. Nezalzov D. – veterinar, Rosiya.

Kafedrada var laboratoriyalar agrohimiyada, mikrobiologiyada, büümnerin fiziologiyasında. Burada studentlerin var kolaylıı laborator işlerini geçirmää. Studenlär, magistrantlar üüretmennärlän barabar bilim aaraştırmalarını hazırlêêrlar. Bu aaraştırmaların çıkışlarını onnar liţenţiat işlerindä hem magisterlik disertaţiyalarında kullanêrlar.

Studentlär Türkieyedä, Bulgariyada, başka devletlerdä praktikayı geçerlär.                       

Oyunculuk Tarımsal Teknoloji Fakültesi Dekanı
Doktor, Konferans Universitar KARA SERGEY VASILIEVICH yakınlarında
tel. +373 (298) 2-56-73
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Toplumumuzun mevcut seviyesi ve sosyo-ekonomik yapısında devam eden değişimler, cumhuriyetin tarım ve işleme sektörlerinin sorunlarını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, ekonomiyi istikrarlı bir düzeye getirmenin yanı sıra tarım ürünlerinin üretiminin ve işlenmesinin verimliliğini arttırmaya yönelik bilimsel destek de özel bir rol oynamaktadır. Bu problem ancak bu alandaki uzmanların eğitimini geliştirerek çözülebilir, çünkü eğitim kalitesi toplumun kalitesi ile eşanlamlıdır ve bu tam olarak fakültemizin faaliyet alanıdır. Tarım ve Teknoloji Bölümü, üniversitenin varlığının ilk gününden 11 Şubat 1991'de kuruldu. İlk dekan, fakültenin kurucusu, o zaman yardımcı doktor, şimdi doktor habilitat, profesör Stepan Afanasevich Varban. Fakültede bir bölüm var: "Tarımsal ürünlerin üretim ve işleme teknolojisi." Fakülte personeli 4 monograf, 70'den fazla rehber ve 300'den fazla bilimsel makale, 10 icat için patent yayınladı. Tarımın doktora-habilitat derecesi için tezler bilimleri (N.G. Yeremiah), iktisat bilimlerinin doktor habilitatı (S.A. Varban), teknik bilimler doktorları (F.D. Mitish), doktorlar S.-kh. bilimler (N.A. Belioglo, S.V. Kara), biyolojik bilimler doktorları (A.P. Beoglu). İki çalışan profesör unvanını aldı (S.A. Varban, N.G. Yeremiah) ve beş - evrenciler konferansı (L.V. Fedotova, F.D. Mitish, N.M. Yeremiah, A.P. Beoglu, Kara S .in.). En iyi öğrenciler yurtdışında, özellikle Almanya, İngiltere, Türkiye, Bulgaristan, Rusya'da pratik yapma olanağına sahiptir.

 
Prev Next