Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Факультеты

Facultatea economică

 

Decan,  doctor, conferințiar universitar.
Todorici Liudmila.
tel. +373 298 2-87-66
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
             Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 

Facultatea de Economie este una dintre diviziunile structurale ale USC. Facultatea funcționează din 1991, de la data înființării universității.

Facultatea, fiind parte integrantă a USC, participă activ la implementarea procesului Bologna, oferind condiții pentru trecerea la un învățământ superior în trei etape (ciclul I - licențiat, ciclul II - masterat, ciclul III – studii doctorale), participă la pregătirea și implementarea sistemului de credit RM, participă la cooperarea internațională. Facultatea se străduiește să îmbunătățească calitatea educației, să creeze transparență în procesul educațional, să sporească a activitatea facultății și a USC pentru toate părțile interesate și partenerii interni străini.

Trei catedre funcționează și se dezvoltă în structura facultății: Catedra de Economie,  Catedra de Contabilitate ș iFinanțe, Catedra de Tehnologii Informaționale de Matematică și Fizică.

Facultatea oferă o soluție eficientă la sarcinile educaționale, didactice și pedagogice, organizatorice, metodologice, de cercetare și informare și analitice ale pregătirii avansate și formării specialiștilor în conformitate cu standardele educaționale de stat ale învățământului profesional superior pe baza unui mediu educațional inovator care oferă instruire pentru mai multe niveluri de personal calificat dintr-o nouă formațiune în domeniul economiei, educației, tehnologiilor IT.

Pregătirea personalului este asigurată de următoarele programe educaționale.

Catedrăde Economie:

- I ciclul de formare - 0413.1 " Business și administrare", 1013.1 "Servicii hoteliere;

Turism și agrement".

- II ciclu de instruire - 041 „Administrarea afacerilor”, 041 „Economia firmei și pieții de ramură”.

Instruirea elevilor în aceste domenii se desfășoară în cadrul formelor de studiu cu fregvență și cu fregvență redusă.

Catedră de contabilitate și finanțe:

- I ciclul de instruire - 0411.1 Contabilitate, 0412.1 Finanțe și bănci.

- II ciclu de instruire - 041 „Contabilitate și audit în ramurile economiei”, 041 „Finanțe corporative”. Pregătire a studenților se realizează în forme de studiu  cu fregvență și cu fregvență redusă.

Catedra de Tehnologii Informaționale de Matematică și Fizică:

- I ciclu de instruire –0114.02 Informatică, 0114.02 / 0114.01 Informatică și matematică, 0613.4 Informatică (științe exacte)

- II ciclu de instruire –011 Didactica Informaticii, 011 Didactica Matematicii.

Importanța facultății este determinată de cererea de specialiști absolvenți atât în ​​economia UTA Găgăuzia, cât și în țară în ansamblu.

Personalul didactic al facultății, ca o comunitate creativă, unește o viziune comună asupra necesității obiective a reformelor pieței în Republica Moldova (inclusiv UTA Găgăuzia (GăgăuziaYeri), rezolvarea problemelor specific dezvoltării socio-economice a entităților economice, UTA Găgăuzia și economia națională  în general.

Viziunea Facultății de Economie este o dezvoltare   a unității structurale a Universității de Stat Comrat, conducând cercetări aplicate diversificate și dezvoltarea de experți a cadrelor didactice cu în altă calificare și a specialiștilor practicanți în domeniul economiei și pedagogiei.

Misiunea Facultății de Economie este determinată de strategia dezvoltării regionale inovatoare și este de a instrui specialiști cu calificare și competitive în științe economice, științe pedagogice (informatică și matematică) și IT în conformitate cu cerințele standardelor educaționale moderne, cerințele pieței moderne a forței de muncă și nevoile economiei   naționale.

Scopul strategic al facultățiieste de a satisface  cererea crescândă a economiei naționale pentru formarea contabililor și finanțatorilor moderni, a angajaților băncii, a managerilor profesioniști, a profesorilor de matematică și informatică care au cunoștințe și capacitatea de a le aplica în mod efficient în procesul de formarea și implementarea strategiilor de diferite niveluri, crearea mecanismelor și implementarea tehnologiilor de dezvoltare socio-economică durabilă a țării, regiunilor și întreprinderilor.

Aces tobiectiv poate fi atins pe baza:

 • creșterea potențialului intelectual al facultățiiși KSU, dezvoltarea bazei de cercetare a facultății, creșterea profesionalismului personalului didactic;
 • asigurarea calității procesulu ieducațional;
 • introducerea unor metode inovatoare de organizare a procesului educațional, utilizarea tehnologiilor educaționale progresive;
 • formarea cooperării cu partenerii strategici;
 • efectuarea cercetărilor științificeși a dezvoltărilor aplicate în diferite sfere ale economiei naționale și ale economiei din regiune, în domeniul educației și IT.

Catedra agricultura

Departamentul de producție și prelucrare a produselor agricole
Serghei CARA
Profesor asociat, Doctor în științe Agricole
Șeful Departamentului
Date de Contact:
Adresa: 17, Galațian Street, Comrat, Republica Moldova
Tel: (+37329825673)
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Departamentul pentru producție și prelucrare agricolă are ca scop dezvoltarea și menținerea unui standard ridicat de educație universitară și cercetare științifică în producția și prelucrarea produselor agricole în Republica Moldova. Realizarea cu succes a misiunii se realizează prin promovarea cooperării eficiente de departamentul academic și a cadrelor didactice cu comunitatea științifică, implementarea și dezvoltarea de învățământ și programele de formare profesională pentru primul ciclu (Licență) program de studii studenți, cât și pentru cel de-al doilea ciclu (Master) program de gradul de cei dragi.

Personalul academic și didactic al Departamentului:

 • Cara S. V.-profesor asociat, Doctor în științe Agricole, șef al Departamentului;
 • Varban S. A.-Professor, Doctor habilitat;
 • Fedotova L. V.-profesor asociat, Doctor în științe Agricole;
 • Soldatenco O. V.-profesor asociat, Doctor în inginerie;
 • Neicovcena Y. S. - conferențiar universitar, Doctor în Științe Agricole;
 • Sucman N. S.-Lector Universitar, Doctor of Chemical Sciences;
 • Coseliova O. K. - asistent universitar, Master of Agricultural Sciences;
 • Statov N. K. - asistent universitar;
 • Bass E. F.-university assistant.

Domeniile de cercetare ale Facultății:

 • Dezvoltarea și implementarea tehnologiilor moderne de producție a strugurilor în condițiile agroecologice ale ATU Găgăuzia;
 • Tehnologii inovatoare în domeniul apiculturii ecologice în Republica Moldova;
 • Deșeurile de viță-de-vie care procesează abordări inovatoare ;
 • Monitorizarea calității resurselor de apă utilizate în agricultură;
 • Condițiile climatice și problemele deșertificării în zona de sud a Republicii Moldova și regularitățile utilizării resurselor naturale agricole.
 • Diagnosticarea biologică a solului în fermele din sudul Moldovei.
 • Izolarea tulpinilor locale de drojdie pentru producția de vinuri albe și roșii .

Facultatea participă la următoarele proiecte:

 • "Îmbunătățirea competențelor în practica de laborator pentru specialiștii agroalimentari din Europa de Est" (Ag-Lab);
 • "Stereoizomerii spiro [ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală" 19,80012,80,07 А;
 • "Forme farmaceutice stiinte solide multecomponente nanodimensionale inovatoare, de îngrijire conțin hexaammincobolt (III) cu proprietăți antivirele și are proprietati antibacteriene si" 17.80013.8007.10 / 6245A STCU;
 •  Implementarea tehnologiilor GIS în producția agricolă.

Departamentul oferă formare în următoarele specialități:

Ciclu I

 1. "Inginerie și gestionarea producției și prelucrării agricole", a acordat gradul de licențiere a ingineriei;
 2. "Tehnologia produselor alimentare", diplomă de licență în inginerie;
 3. "Agronomia", a acordat gradul de licențiat în științele agricole.

Ciclu II

 1. "Managementul producției agricole", grad de Master în științe Agricole;
 2. "Agroecologie", diplomă de Master în științe Agricole;
 3. "Producția de struguri și produse vinicole în condițiile regiunii de Sud a Republicii Moldova", grad  acordat  de Master în științe Agricole;

Absolvenții își aplică cunoștințele în diverse domenii de activitate în ATU Găgăuzia și în străinătate:

 1. Director șevcenco Eugenii, Agenția de mediu a Găgăuziei;
 2. Petrov Vitalii-șef agronomist, Agro-Sadim LLC;
 3. Peicov Eugenii-agronom șef, Aidin JSC;
 4. Esir Grigorii-șef agronomist, Enija LLC;
 5. Mihail Chiurcciu-consultant agronomist
 6. Iasîbaș Alexandr - consultant agronomist
 7. Coltuc Victor-șef de producție, Basarabia-Agroexport LLC;
 8. Vlah Eugenii-tehnolog șef, Tomai-Vinex JSC;
 9. Zlatova Irina-șeful Laboratorului, Tomai-Vinex JSC;
 10. Dmitri Nezalizov-veterinar, Rusia.

Departamentul are laboratoare de agrochimie, Microbiologie și fiziologie vegetală . În aceste laboratoare studenții au posibilitatea de a desfășura cursuri de laborator în chimia anorganică, chimia organică, agrochimia, microbiologia și fiziologia plantelor. Studenții absolvenți și magistranții efectuează studii de cercetare în laborator ale căror rezultate sunt indicate în tezele de licență și master.

Cei mai buni studenți au oportunitatea de a finaliza stagiul în străinătate, în special Turcia și Bulgaria .

 
 
 
 

Decan - Kara S.V.
doctor, profesor asociat Nivelul actual al societății noastre și schimbările continue ale structurii sale socio-economice evidențiază problemele sectoarelor agricole și de prelucrare din republică. În această privință, joacă un rol deosebit aspectele legate de aducerea economiei la un nivel stabil, precum și sprijinul științific pentru îmbunătățirea eficienței producției și procesării produselor agricole. Această problemă poate fi rezolvată doar prin îmbunătățirea pregătirii specialiștilor în acest domeniu, deoarece calitatea educației este un sinonim pentru calitatea societății și tocmai aceasta este zona de activitate a facultății noastre. Departamentul Agrar și Tehnologic a fost fondat încă din prima zi a existenței universității, la 11 februarie 1991.

La  facultate funcționează o catedră: „Tehnologia producției și procesării produselor agricole”.

Personalul facultății a publicat 4 monografii, peste 70 de ghiduri și peste 300 de lucrări științifice, în cadrul proectelor au fost obținute 10 brevete pentru invenții.  A fost susținut discursul pentru gradul de doctor-habilitat în  științele agricole (N.G. Ieremia), doctor habilitat în științe economice (S.A. Varban), doctor  în științe tehnice (F.D. Mitish), doctor  în  științe  agricole (N.A. Belioglo, S.V. Kara), doctori în științe biologice (A.P. Beoglu). Doi angajați au primit titlul de profesor (S.A. Varban, N.G. Ieremia) și cinci  titlul de  - conferențiar  universitar(L.V. Fedotova, F.D. Mitish, N. M. Ieremia, A.P. Beoglu, Kara S .V.).

Cei mai buni studenți au posibilitatea de a practica în străinătate, în special, în Germania, Marea Britanie, Turcia, Bulgaria, Rusia. tel.  + 373 298 3-14-67
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.