Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 03 Mart 2021 15:25

Komrat Devlet Universiteti bölgenin İnformaţiya tehologiyaları (İT)kompaniyalarınnan işbirlii için Annaşma imzaladı

2021 yılında martın 1-nda Komrat Devlet Universiteti, bölgenin İnformaţiya tehologiyaları kompaniyalarınnan  DIGITAL - TEH SRL, TOCHKA ROSTA SRL, WOX-STUDIO SRL işbirlii için Annaşma imzaladı.

Gagauziyanın Yatırım yapmak hem eksportu ilerlemesi meneceri Semyon Guran toplantıyı başlattı, herkezi 1 mart gününnan kutladı, imzalanan Annaşmanın en kısa zamanda faydalı olmasını diledi. Semyon Guran katılımcılara Annaşma imzalayacakları İT için annattı.

Komrat Devlet Universitetinin Rektoru S. ZAHARİYA sölӓdi, ani Universitettӓ 21asirin umzannarının hazırlanması ancak İT kompaniyalarının yardımınnan olacek. S. Zahariya ‘İnformasiya Tehnologiyaları, matematika hem fizika’ kafedrasının çalışannarını şükür etti da Annaşmanın diil sade universitedӓ ama İT kompaniyalarına da faydalı olacaanı umut etti. «Universitet  işbirliinӓ, dialoga, kritikaya, tekliflera açıktır. Bölӓ bir simbioz plannarımızın gerçekleşmesindӓ yardımcı olur», - dedi rektor.

Bu buluşmaya rektör yardımcısı G. Sult, Ekonomika fakultetinin geçici dekanı R. Kovrikova,  ‘İnformaţiya Tehnologiyaları, matematika hem fizika’ kafedrasının başı G. Popil, doktor konf. universitar T. Velikova, magistr S. Lupaşku katıldı.  Rektor yardımcısı G. Sult, Annaşma çerçevesinda iş plannaştırılmasının pek önemni olduunu söledi. «Bu iştӓ İT olması üüretmӓk plannarımızı abituriyentlӓr için taa gözӓl, taa çekici yapar», -dedi G. Sult.

DIGITAL - TEH SRL bölgesinin İT kompaniyanın temsilcisi Semyon Mitioglo, ,«TOCHKA ROSTA SRL» Aleksandr Baboglo «WOX-STUDIOSRL» - Vadim Hortolomey kendi İT kompaniyalarını tanıttılar Annaşma çerçevesindӓ yapılacak olan işlӓr için annatılar.

İmzalanan Annaşmaya göra İş birlii aşaadakı gibi olacek:

  1. Üürenmӓk alanında: Universitet üürenicileri için açık lekţiyaların verilmӓk (it&bpo, bu sektörün populyarlaştırılması için tematik açık urokların verilmesi) üürenmӓk plannarının hazırlanmasında İT eksperti olmak, İnformatika hem İnformatika Didaktikası disţiplinaları iş bazarında lӓӓzımnı olmalarına yardımcı olmak; İT kompaniyalarında praktika geçmelerinӓ kolaylık vermӓk; İT bölgӓ kompaniyalarının üürenicilӓr için yaptıı buluşmalar; üürenicilerin İT kompaniyasının işinnӓn, proyektlerinnӓn tanıştırmak, üürenicilӓr için paralı hem parasız kurslar için Universiteti haberlemӓk.
  2. Вilim uurunda: İT alanında birliktӓ etkinliklӓr geçirilmӓk; İT kompaniyasının İnformatika Olimpiadalarında hem ‘İnfoşnik’ kurumunun etkinliklerindӓ jüri gibi katılmak; İT alanında Biznes Proyektlerin korumasında Jüri olarak katılmak hem b.; bilim konferensiyalarında birlikta pay almak; birliktӓ bilim yazılarını hazırlamak; birliktӓ İT alanında milli proyektlerӓ katılmak için başvuruları doldurmak.  
  3. İT sektorunun bölgedӓ geliştirilmesi uuru: Üüretmӓk Müdürlüünӓ bilӓ liţey üürenicilerinnӓn buluşmalar geçirmӓk, İT yaygınnaştırmak; İT kompaiyasınnan bilӓ şkolacılarlan buluşmalarda studetleri katmak; bölgedӓ İT yaygınaştırmak için çalışma grupaları yapmak; İT alanıda üürenici toplamak için rekrutig işinӓ katılmak.
  4. Universiteti Tehik bazasını iileştirmӓk uuruda: İT-nın üüredilmesi için yatırım yapılacek potensial donorlarlan buluşmalara katılmak; Universitetin dokumet işlerini oluşturmada nasaaatlaşmak; avadannıkları alınmasında nasaatlaşmak; KDU tehnik bazasını güçlerimak.
  5. Studetleri işa yerleştirilmesi uuruda: İT kompaiyalarının yardımınnan iş bazarını aaraştırmak, iş bulunur deyni studetleri havezlerirmӓk; İT baalı zanaat alan studetleri işӓ yerleştirmӓӓ yardım etmӓk.

 Bu buluşmanın aşarılı geçmesinӓ tehnik taraftandan Maksim Kolesnikov yardım etti.

 

Yazıyı Dr. Konfer. T. Velikova hazırladı,

gagauz dilinӓ Dr. Güllü Karanfil çevirdi.

 

Prev Next