Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Salı, 02 Kasım 2021 12:16

Studentlerin kultura aradakı terbietmesinin ilerlemesi hem gerçeklenmesi treningtä KDU-dan üüretmennär katıldılar

Oktäbrinin 25-dä hem 27-dä 2021-inci yılda «Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice» (EIC)» (II faza) proektin gerçeklenmesindä online-treningtä «Gelecän üüredicilerin gender üürenmesi» katıldılar Komrat Devlet Universitetindän üüretmennär: doktor, konferenţiar Yanioglo M.A.; doktor, konferenţiar Sandu T.İ.; doktor, konnferenţiar Kör L.S.;  doktor Papţova A.K.; doktor Sırf V.İ.;  doktor, gagauz filologiya hem istoriya kafedrasının başı Mutaf G.N.; Şögoleva T.İ. Мaestru în Artă РМ, kultura hem incäzanaat kafedrasının başı.

Trening götürdü doktor, habilitat Bodrug-Lungu Valentina hem doktor, habilitat  Goraş-Postika Viorika.

 

Hazırladılar:
proektin koordinatoru doktor, konferențar Yanioglo M.A.,
proektin azası  doktor Mutaf G.N.
Prev Next