Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Perşembe, 29 Ekim 2020 20:31

"Centrul de resurse didactice pentru educatie interculturală" Didaktika Resurs Merkezin açılışı

2020-ci yılda Oktäbrinin 28-dä Komrat Devlet Universitetindä "Centrul de Resurse Didactice pentru Educaie İnterculturală" Didaktika Resurs Merkezin ofiţial açılışı geçti. Açılış ofline hem dä Google Meet platforma kullanmasının yardımınnan geçti.

Dr., konf. univ., Ianioglo M.A., «Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice» proektin koordinatoru, gösterdi prezentațiya, neredä proektin süresindä geçirilmiş işleri hem çıkışları açıkladı. KDU-nun rektoru dr., konf.univ. Zahariya S.K., pedagogika hem psihologiya kafedra başı dr., konf.univ. Kurteva O.V. hem Gagauziya Genel Üüretmäk Müdürlüün baş yardımcısı Gaydarcı N.F. kutladılar hepsini merkezin açılmasınnan. Açılışta PRO DIDACTICA Üüretim Merkezin zaametçisi, dr. hab., prof. univ, Viorika Goraș-Postika; EIC proektin koordinatoru Kristina Bujak hem proektin asistenti Vitaliy Skurtu pay aldılar. "Copii Pestalozzi" fondun azası Morozan Olga nışannadı, ani 2020-ci yılda bu proektin ilerlemesi olacek.

Proektin azaları: Kör L.S., Levintiy G.F, Vlah M.N., Yamboglo E.İ., Poydolova İ.S., Mutaf G.N., kısadan açıkladılar, nesoy iş yapıldı proektin süresindä hem üüretmäk protesindä üüretmennerä hem studentlerä deyni merkezin faydasını belli ettilär.

Proekt EIC  

 
Mutaf G.N. proekt azası
Prev Next