Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Cuma, 06 Kasım 2020 08:43

Atelierul „Educație interculturală a celor ce învață în cadrul mediului educațional multietnic”

În cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția, la data de 4 noiembrie curent, a fost organizat atelierul „Educație interculturală a celor ce învață în cadrul mediului educațional multietnic”. La eveniment au participat studenții specialității „Limba și literatura română și engleză”, anul I, grupa RE-20, responsabilă – dna Ianioglo Maria, doctor, conf. univ.  

În cadrul activității au fost argumentate necesitatea pregătirii viitorilor pedagogi privind dimensiunea interculturală, importanța dezvoltării capacităţii elevilor de a recunoaşte diversitatea în variatele ei forme, esența procesului de formare la cei ce învață a competenţei de comunicare şi de interacţiune adecvat cu persoane care aparţin diferitor culturi, impactul dezvoltării competenţei de a trăi împreună în bună convieţuire interculturală. Concomitent, s-au analizat elementele constitutive ale  competenţei interculturale: abilităţi fundamentale exprimate acţional, cunoştinţe/domenii ale cunoaşterii şi strategii specifice domeniului, valori/atitudini de manifestare a competenţei, modalități de formare în contextul instituţionalizat a competenţei respective.

Demersul didactic a fost conceput în cheia ERRE, acordându-se timp suficient debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor care învață studenții. În cadrul atelierului au fost aplicate metode și tehnici interactive, inclusiv pe baza unor texte și video-secvențe accesibile; studii de caz; analiza bunelor practici educaționale (Suedia) care au provocat discuţii, reflectate în continuare prin diverse forme grafice de organizare a informaţiei și prezentate de studenți pe postere. S-a urmărit, în mod special, conştientizarea faptului că fiecare dintre studenți, devenind cadru didactic, ar trebui să fie format pentru realizarea educației interculturale a elevilor. Participanții evenimentului au demonstrat activism și toleranţă, loialitate şi colegialitate, iar rezultatul aplicării exercițiilor de reflecție relevă că studenţii apreciază importanța educației interculturale.

Prev Next