Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 25 Kasım 2020 20:38

Он-лайн семинар по проекту UniClaD. Nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, co-finantat de UE prin programul Erasmus+

În data de 24 noiembrie 2020 în cadrul proiectului, „Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD. Nr. 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, co-finantat de UE prin programul Erasmus+  a fost  organizat  un atelier  de lucru  în  format on-line dedicat problemelor economice și juridice ale funcționării clusterelor. Scopul atelierului de lucru al proiectului a fost împărtășirea experienței partenerilor  europeni de proiect în ceea ce privește centrele inovatoare ca condiții prealabile pentru dezvoltarea și funcționarea cu succes a clusterelor.

Universitatea din Debrecen a prezentat experiența despre mediul juridic al clusterelor din Ungaria. Institutul Federal de Economie Agricolă, Cercetare Rurală și Montană, Austria, s-a împărtășit  cu experiența  sa despre  Clusterul Vacanțe Austriece din cadrul fermei (cu accent pe aspecte juridice și economice). Colegiul Universitar pentru Pedagogie Agrară și de Mediu (Viena) a prezentat experiența sa  despre Cluster Green Care.

 Doamna Joanna Wisniewska de la Universitatea de Științe ale Vieții din Poznan a avut o prezentare despre aspectele juridice și economice ale operațiunilor de cluster în Polonia, prezentând un studiu de  caz al clusterului alimentar din sudul  or. Wielkopolska.

 Pe parcursul desfășurării atelierului și ceilalți parteneri ai proiectului au împărtășit experiența  sa despre operaționalizarea Clusterelor.

 Dna Irma Servaite, coordonarea proiectului a anunțat despre pașii suplimentari ce urmează pentru buna funcționare a proiectului și anume:  chestionarul  privind evaluarea atelierului și definirea unor instruiri ulterioare, inclusiv editarea „foii de parcurs” pentru crearea centrelor de expertiză.

Departamentul Relatii Internationale UAASM

Foto Liudmila Fedotova

Prev Next