Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Pazar, 29 Kasım 2020 00:00

Training online pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor

În data de 26 noiembrie curent, profesorii universitari, metodiștii și conducătorii practicii pedagogice, beneficiarii proiectului  Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” sprijinit de Fundația pentru copii Pestalozzi  (Elveția), implementat de C.E. PRO DIDACTICA în parteneriat cu Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, au  participat la Training online pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale metodiştilor. Formatorul –expert în domeniu dr. Daniela MUNCA-AFTENEV a organizat sesiuni interactive cu formabilii oferind conținuturi digitale pentru predarea-învățarea la distanță sincronă, inclusiv și cu referire la realizarea și coordonarea stagiilor de diverse tipuri de practică pedagogică.

Membrii echipei de proiect au fost familiarizați cu integrarea produselor digitale în Platforma MOODLE: Cărți digitale: Book Creator, Bookemon, Story Jumper; Postere digitale: Glogster, ThingLink; Teste interactive: Socrative, Quizziz, Quizalize, ProProfs; Jocuri interactive: Purpose Games, Quizlet, Wand Education.

Din partea Universității de Stat din Comrat au participat conf.univ., dr. Liudmila CHIOR; conf.univ., dr. Maria IANIOGLO; lector univ. Ecaterina IAMBOGLO; inter. șef catedră Galina MUTAF;  lector univ. Galina LEVINTII; lector univ. Irina POIDOLOVA; lector univ.  Maria VLAH.

Gradul de implicare a participanților a fost unul ridicat, fiecare a prezentat produsele elaborate care vor fi prezentate în Îndrumarul metodic pentru studenți-pedagogi. Profesorii au demonstrat că au reușit să integreze în mod adecvat conținuturi și  platforme online, portofolii digitale ș.a. în pregătirea teoretică și practică a studenților, concomitent demonstrând posibilități pentru aplicarea de către studenți-practicanți, viitori pedagogi a produselor și instrumentelor digitale în cadrul stagierii practice în instituțiile de învățământ general.

 

 Consemnare: Maria Ianioglo, conf.univ., doctor,
coordonator local, proiect EIC

 

Prev Next